Enhedslisten: Vi tager skarpt afstand fra KLs og regeringens trusler

Enhedslistens Karen Thestrup Clausen Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten Karen Thestrup Clausen var i går på talerstolen på Kommunernes Landsforenings Kommunalpolitiske Topmøde, hvor hun talte mod den varslede lockout, som hun mener er ude af proportioner.

I sin tale kom Karen Thestrup Clausen også ind på lærernes arbejdstid, som er en af de helt centrale punkter i overenskomstforhandlingerne.

Efterfølgende har Karen Thestrup Clausen udsendt en pressemeddelelse hvori hun bl.a. skriver: “Enhedslisten tager skarpt afstand til den trussel som KL og regeringen er kommet med i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

Lockout varslet er ikke bare et modtræk til den strejkevarsel som fagbevægelsen har givet – det er fuldstændigt ude af proportioner.”

Også i pressemeddelelsen lægges der vægt på lærernes arbejdstid som hun kalder “en af de helt store knaster for KL” og hun fortsætter: “Og det på trods af at det fortsat bliver mere og mere vanskeligt at rekrutterer uddannet arbejdskraft til skolerne i yderområderne.”

“Det er derfor dejligt at konstaterer, at det løfte der blev givet til lærerne i Holbæk kommune – i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018 – nu er blevet indfriet”.

Arbejdstidsaftalen sætter et loft på undervisningstimerne og et minimum på forberedelsestiden for lærerne.

Karen Thestrup Clausen slutter af med, at takke “alle de partier, der har været med til at sikre aftalen”.

Leave a Reply