Læserbrev: Kvalitet og niveau

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Kvalitet og niveau

Som formand for Aktiv hele livet sundhed og omsorg kan jeg undre mig over den drejning en artikel omkring kvalitetsstandarder kan tag.

I avisen torsdag er der en artikel der fortæller et noget andet billede end det der er fakta.
Det er helt korrekt at handicaprådet såvel som ældrerådet har givet høringssvar på kvalitetsstandarder på området. Hvad der ikke er korrekt i artiklen er at der skulle være tale om et kritisabelt og til tider lavt niveau hvor man ikke får det man er visiteret til, eller at der ikke er fagpersoner til at udfører opgaverne, det er ganske enkelt ikke korrekt.

Vi er den kommune , der ifølge KRAKA levere flest timer i hjemmeplejen, pr. ældre i hele Danmark, det er en kendt analyse af området både for avisen, udvalget og ældrerådet. Så kan man være enig eller uenig i niveauet, men ingen af de siddende 31 medlemmer har sat penge af i budgetaftalen til de ældre, men alle har brugt servicerammen fuldt ud.

Det er rigtig ærgerligt at man frasiger sig de allerede vedtagne beslutninger omkring sygeplejeklinikker mv. Det har kørt længe efterhånden og er faktisk en succes, hvorfor pludselig negligere det.
Der peges på i artiklen at det er urimeligt at børn over 15 år hjælper til i hjemmet som f.eks at gribe støvsugeren, jeg har svært ved at se det er et problem at man som 15 årig har huslige opgaver. Man er gammel nok til et job som flaskedreng eller andet i en butik, hvorfor skulle man så ikke kunne bidrage ved at svinge støvkluden eller støvsugeren eller sætte en vask over eller lave en gang aftensmad. Mine børn har altid været en del af familien også med praktiske opgaver, jeg ved de har overlevet.
Kvalitetsstandarderne skal gennemgåes en gang årligt, vi tog den på forkant, så der ikke var tvivl for personale, brugere og pårørende, standarden er tydeliggjort men niveauet i forhold til det vedtagne budget er ikke ændret.

At Enhedslisten tager afstand fra budget 2018 er tankevækkende eftersom de er en del af de 29 som vedtog budgettet. At man nu ikke vil være ved at virkligheden melder sig kan jo blive et problem som man så må se på i konstitueringsgruppen. Når Enhedslisten ønsker kvalitetsstandarder genoptaget i det nye byråd kan jeg som afgående formand kun glæde mig over at det må betyde flere penge til området, jeg vil spændt se med fra hvilket andet kerneområde man vil tage de ekstra resurser.

Med venlig hilsen
Pernille Kruse
Formand for Aktiv hele Livet
Sundhed og Omsorg

Denne artikel er publiceret den 2. december 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply