Sine Agerholm: Derfor er vi ikke med i konstitueringen – men samarbejder med Christina som borgmester alligevel

Sine Agerholm. Foto: Rolf Larsen.

I fredags indgik S, SF, Ø og DF en konstitueringsaftalen og samtidig indgik man samarbejdsaftale med Lokallisten med den tidligere socialdemokrat Sine Agerholm i spidsen.

Om aftalen siger Sine Agerholm:

– Vi gik til valg på en vision for vores kommune med nogle få og meget klare budskaber. Udvikling i levende lokalsamfund, hvor vi først og fremmest bevarer og investerer i børnenes institutioner – altså i de lokale daginstitutioner og folkeskoler, står øverst på vores dagsorden. Og det er – sammen med rammerne omkring en fornuftig økonomisk politik – de områder, vi primært har lagt vægt på i den samarbejdsaftale, vi har indgået med konstitueringsgruppen, siger Sine Agerholm, der er Lokallistens politiske leder.

Politisk slagside
Hos Lokallisten mener man, at S, SF, Ø og DFs flertalsgruppen på 16 mandater er et skrøbeligt samarbejdsgrundlag med en politisk slagsside. Og det er grunden til, at Lokallisten ikke er med i konstitueringsaftalen.

Til gengæld er Sine Agerholm glad for samarbejdsaftalen, som Lokallisten har indgået med flertalsgruppen:

– Med samarbejdsaftalen har vi bragt os i en position, hvor vi allerede har opnået markant politisk indflydelse samtidig med, at vi kan komme til at spille en nøglerolle i forsøget på at skabe brede forlig om de væsentlige beslutninger i de kommende år. Vi vil i hvert fald sætte vores kræfter ind på at få bygget bro mellem de to nye fløje, der nu er skabt med konstitueringsaftalen.

– Samarbejdsaftalen har et klart fokus på de områder, vi gik til valg på: Udvikling af lokalsamfundene, decentralisering, styrkelse af de lokale folkeskoler og daginstitutioner og ikke mindst en økonomisk genopretningsplan for Holbæk Kommune. Herudover har vi endda fået formandsposterne i udvalgene Læring og Trivsel for Børn og Unge og Projektudvalget for Lokal Udvikling, der netop repræsenterer vores to fokusområder,
fortæller Sine Agerholm.

Udover formandsposterne har Lokallisten med aftalen også sikret sig en plads i Økonomiudvalget, i Udvalget for
Kultur, Fritid og Fællesskab og i Udvalget for Job og Uddannelse.

– Vi kunne som Lokalliste med vores 3 mandater ikke have opnået et bedre resultat, men vi havde helt klart foretrukket en bredere konstituering hen over midten, siger Sine Agerholm, som samtidig glæder sig over, at ønsket om en fortsat stærk erhvervsudvikling har fået en central placering i samarbejdsaftalen.

Denne artikel er publiceret den 27. november 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply