7. december 2023

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Selvfølgelig skal folkeskolens klasser være bredt socialt sammensatte

Jeg har før ytret mig om unges udfordringer med at være til i den præstationskultur, vi som samfund har presset ned over hovederne på dem. Når man i Altingets kandidattest spørger til, hvorvidt kommunerne skal sørge for, at folkeskoleklasserne er bredt socialt sammensatte, så er det vigtigt, at vi svarer klart ja.

En del af begrundelsen er, at der i stigende grad sker en flugt fra folkeskole til privatskole – omkring 1/3 af kommunens børn går pt. i privatskoler. Denne udvikling bidrager til øget stigmatisering, og det skader både undervisning og samfundsforståelse. En af vores vigtigste opgaver er at uddanne vores børn til at forstå og anerkende både ligheder og forskelle, men den igangværende udvikling af a og b-hold fører til det modsatte; egoisme og folk der lever i deres egne osteklokker.

Hvis vi vil have endnu mere præstationskultur (og dermed endnu flere unge, der kæmper med psykiske lidelser), skal vi selvfølgelig fortsætte den igangværende udvikling.

Men det vil vi ikke!

Lokallisten vil en fællesskabskultur – en vi-kultur – og trivsel for alle mennesker.

Stine Krüger Veng
Egevej 7
4350 Ugerløse
Kandidat for Lokallisten for hele Holbæk kommune