Læserbrev: Erhvervslivet skal hjælpe Holbæk kommune

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Erhvervslivet skal hjælpe Holbæk kommune

Man kan let få det indtryk når man hører debatten, at den eneste måde at øge indtægterne på i vores kommune er ved at hæve skatter og afgifter. Den løsning syntes jeg i virkeligheden er forsimplet og en smule kortsigtet. Der er nemlig en anden løsning, en løsning som også er med til at udvikle Holbæk kommune på den lange bane. Den løsning jeg taler om er selvfølgelig erhvervslivet, som leverer i tusindevis af arbejdspladser til kommunen og vores mange indbyggere. Holbæk kommune lever godt af vores virksomheder, der er med til at skabe vækst og udvikling i hele kommunen, og det skal vi fortsat gøre. Men det kommer ikke af sig selv. Et godt erhvervsliv med flere virksomheder og mere investering i Holbæk kommune, kommer kun af gode vilkår for erhvervslivet. Holbæk kommune har under venstre ledelse de seneste år nemlig udviklet sig til, at være blandt de mest erhvervsvenlige kommuner ifølge Dansk byggeri. Siden afskaffelsen af dækningsafgiften er der skabt mere end 640 arbejdspladser i Holbæk kommune de sidste 4 år. Det skal vi ikke blot være glade og taknemmelig over, vi skal være ydmyg. Hvis vi ønsker en fortsat udvikling af erhvervslivet i Holbæk kommune og en fortsat udvikling af kommunen generelt, skal vi også skabe gode rammer for erhvervslivet. Der er ingen tvivl om at afskaffelsen af dækningsafgiften var med til at skabe flere arbejdspladser og tiltrække flere virksomheder til Holbæk kommune. Den udvikling ønsker jeg skal fortsætte, og et af midlerne til det, er netop en afskaffelse af dækningsafgiften igen. Jeg ønsker at afskaffe dækningsafgiften og gøre Holbæk til en mere erhvervsvenlig kommune, hvor vi lytter til virksomheder. Det er ikke blot til gavn for erhvervslivet, men også for jobskabelsen og velstanden, og hele udviklingen af Holbæk kommune.

Af Nicolai Krogh Madsen, Formand VU Holbæk, kandidat for Venstre til kommunalvalget, nr. 27 på Venstres liste.

Denne artikel er publiceret den 12. november 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

2 kommentarer

 • Gitte Schmidt

  Jeg vil gerne gøre opmærksom på at der er omkring 16000 private arbejdspladser i Holbæk Kommune. Så vidt jeg kan se af denne rapport
  chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://vaekstanalyse.dk/file/532702/vv12holbaek.pdf

  har det manglende dækningsbidrag ingen som helst indflydelse haft på antallet af private arbejdspladser. Antallet af private arbejdspladser har derimod været næsten stabilt.

  Makroøkonomiske undersøgelser viser også, at økonomisk vækst er uafhængig af selskabsskat og -afgifter. Tværtimod oplever lande med høje offentlige selskabsomkostninger større vækst, end lande med ingen eller lave selskabsskatter.
  Så hvor har du egentlig dine tal fra? Dækningsafgiften blev fjernet for 10 år siden. De + 600 arbejdspladser skyldes sandsynligvis den almindelige højkonjunktur og er vist gældende for mange kommuner i Danmark.
  Til gengæld er jeg helt enig med dig i, at erhvervslivet i kommunen bør hjælpe til med at rette op på den skrækkelige økonomi – dette kan fx. ske ved at betale et endnu større dækningsbidrag.

 • Gitte Schmidt

  Endvidere kan du, Nicolai, læse denne artikel fra Berlingske Tidende. https://www.b.dk/kommentarer/hoej-skat-hindrer-ikke-vaekst-og-velstand som du så kan reflektere over.

Leave a Reply