Læserbrev: Et faglært Holbæk

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Et faglært Holbæk

Vi har brug for endnu flere dygtige faglærte i Holbæk Kommune i fremtiden. Derfor vil jeg arbejde for at gøre det lettere og mere populært at vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Jeg vil arbejde for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, fordi vores fremtid afhænger af, at vi har nok kvalificeret arbejdskraft. Det kræver et opgør med uddannelsessnobberi og en lettere vej til erhvervsuddannelserne. Jeg har tre konkrete forslag: Faglige forældremøder, obligatorisk erhvervspraktik og adgang til faglærte uddannelsesvejledere.

Der skal indføres årlige faglige forældremøder, hvor de unge og deres forældre bliver præsenteret for erhvervsuddannelsernes mange muligheder. Erhvervspraktikken i folkeskolen skal gøres obligatorisk, så alle folkeskoleelever i løbet af 8. og 9. klasse kommer ud og oplever en rigtig virksomhed og arbejdsplads indefra. Sidst, men ikke mindst skal der være et bredt udsnit af uddannelsesvejledere med forskellige uddannelsesbaggrund. Dermed kan vi skabe et mere nuanceret billede af de forskellige ungdomsuddannelser. I mit politiske arbejde brænder jeg for at arbejde inden for dette område. For det er vigtigt, at unge også tager en erhvervsuddannelse. For mig at se, er en uddannelse en uddannelse. Derfor vil jeg også arbejde for at fjerne de negative fordomme om vores erhvervsuddannelser. Vores håndværkere, malere, tømre og mfl. udfører et godt og stort stykke arbejde. Uden et faglært arbejdskraft kan samfundet ganske enkelt ikke hænge samen, og det skal vi til en hver tid huske.

Derya Tamer
Byrådskandidat for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune. Nr. 6 på liste A.

Denne artikel er publiceret den 10. november 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply