5. december 2023

Finn Martensen og Sine Agerholm Foto: Rolf Larsen.

Finn Martensen og Sine Agerholm afviser, at Lokallisten vil lægge mandater til, at Søren Kjærsgaard (V) får fire år mere i borgmesterstolen. Foto: Rolf Larsen.
Lokallisten melder klart ud: Man vil ikke lægge mandater til at Søren Kjærsgaard får fire år mere i borgmesterstolen.

Et bredt samarbejde henover midten i byrådet kræver en anden politisk ledelsesstil og en ny borgmester, det mener Lokallisten:

-Vi har oplevet et utroligt dårligt samarbejdsklima i byrådet de senere år, og det skyldes i høj grad borgmesterens manglende vilje til at samle. Han har hoppet fra tue til tue og skaffet sig spinkle flertal med forskellige partier fra sag til sag. Det har splittet byrådet i atomer, siger Sine Agerholm og fortsætter:

-Det er klart, at hvis man reelt vil det brede samarbejde, så kræver det, at man er parat til at indgå kompromisser, også når det betyder, at man ikke får det helt, som man gerne vil have det. Til gengæld opnår man stabilitet og fremdrift, når mange kan se sig ind i fælles aftaler og visioner. Et langt større medejerskab til de store beslutninger vil jo betyde, at mange lægger kræfter i at nå de fælles målsætninger, og det er det, vi har brug for i Holbæk Kommune.
Da Sine Agerholm og Finn Martensen stiftede Lokallisten for hele Holbæk Kommune i maj måned, var én af de væsentligste årsager ønsket om et bredt samarbejde henover midten, der kan bringe kommunen ind i en positiv udvikling.

-Vi kender kun alt for godt konsekvenserne, når partierne bekriger hinanden. Vi så det sidste efterår, hvor S og V ikke kunne nå frem til et kompromis om budgettet, der kunne have givet noget af den skattestigning, vi havde brug for. Det førte til unødvendige nedskæringer på kernevelfærden. Samtidig oplevede vi en tendens i Socialdemokratiet, der gik mere ud på at positionere sig selv til borgmesterposten, end at søge det bedst mulige resultat for kommunens borgere og medarbejdere. Derfor måtte vi gå vores egen vej, siger Finn Martensen.

Det er Lokallistens holdning, at borgmester Søren Kjærsgaard i forbindelse med dette års budgetproces forspildte den sidste chance for at vise, at han reelt ønsker det brede samarbejde. Da det kom frem på et temamøde i maj, at der var en alvorlig fejl i kommunens likviditetsprognose, inviterede borgmesteren ellers hele byrådet til bredt samarbejde om en flerårig genopretningsplan.

-Jeg pressede voldsomt på for, at vi kunne komme i gang med forhandlingerne. Det kræver jo god tid til samtaler, hvis flere partier skal nå til enighed om en flerårig genopretningsplan. Men vi hørte intet konkret fra borgmesteren, før få dage inden budgettet skulle vedtages. Og der havde Lokallisten – sammen med de Radikale og Konservative fremlagt et forslag til både genopretningsplan og budget. S, Ø og DF havde taget handsken op og var gået aktivt ind i samarbejdet, så vi kunne fremlægge et stort set færdigt og fælles forslag for borgmesteren.

– Han havde muligheden for at vise reel vilje til at samle byrådet om en flerårig økonomisk plan, og den lod han passere, siger Sine Agerholm og slutter:

-Vi har brug for en helt anden ledelsesstil i kommunen, end den vi har set de senere år, så vi kan ikke lægge mandater til, at Søren Kjærsgaard kan fortsætte som borgmester.