Lokalisten foreslår, at besparelsen på sygedagpengerefusion ophæves

Lokallisten har fremsendt en såkaldt ‘initiativsag’ til behandling på byrådsmødet på onsdag, der skal munde ud i en beslutning om, at opæve besparelsen på sygedagpengerefusion.

Sine Agerholm og Lokallisten foreslår ophævelse af besparelsen på sygedagpengerefusion. Foto: Rolf Larsen.


I forbindelse med den dårlige økonomi før sommerferien, blev der indført “indkøb og ansættelse med omtanke og vikarbudgettet blev beskåret i alle områder og det er kommet til at gå ud over både medarbejdere og borgere:

-De akutte opbremsninger i forbruget har betydet et meget hårdt arbejdspres på medarbejderne, og både børn og ældre mærker konsekvenserne, siger Sine Agerholm fra Lokallist, der gerne ser, at grebet løsnes:

-Det var nødvendigt, da det kom frem, at kommunen var tæt på at komme under statens administration, men nu er faren drevet over, og derfor synes vi, at det er på sin plads at slippe det umenneskeligt stramme greb om enhedernes personalebudgetter, siger Sine Agerholm og fortsætter:

-Vi kender jo alle sammen konsekvenserne. Aflyste timer i folkeskolerne, trafiklysmodellen i ældreplejen, og i daginstitutionerne er der i forvejen alt for få voksne omkring børnene. Desuden viser al erfaring, at sygefraværet er højere om efteråret og om vinteren, derfor vil presset bliver endnu større i de kommende måneder, hvis vi ikke griber ind.

Lokallisten foreslår at ophæve besparelsen på sygedagpengerefusion. Konsekvensen af besparelsen er, at der ikke er penge i enhedernes budgetter til at betale for den nødvendige vikardækning.

-Vi foreslår helt konkret, at byrådet ophæver den reduktion af refusionen på sygedagpenge, som betyder, at der ikke er penge til de nødvendige vikarer fx i daginstitutionerne, i folkeskolerne og i ældreplejen. Det vil koste 1,4 mio. for resten af året.

-I folkeskolerne vil det betyde, at færre undervisningstimer aflyses. I ældreplejen kan de ældre få den hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, som de er visiteret til. Og i daginstitutionerne vil det betyde lidt flere voksne omkring børnene. For os giver det rigtig god mening at ophæve besparelsen nu, hvor faren for at komme under administration er drevet over, slutter Sine Agerholm.

Om initiativsagen behandles på byrådsmødet er endnu ikke afklaret, da det først blev fremsendt søndag aften, efter almindelig tidsfrist. Ifølge Lokallisten er det sket, fordi man først søndag havde modtaget svar vedr. de økonomiske konsekvenser af forslaget.

Denne artikel er publiceret den 6. november 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

  • Bjarne Kongsted

    Hej Sine. Jeg gir’ en omgang øl ved given lejlighed. Men de skal være gratis, der hvor jeg skal købe dem. Håber du forstår……… – men godt forsøgt!

Leave a Reply