Læserbrev: Nye P-pladser på Havnevej

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Nye P-pladser på Havnevej

Holbæk Kommune er på vej med et projekt, som møder stor modstand fra Havneområdets beboere.

Havneområdet var oprindeligt projekteret, som et grønt område med græsplæner langs med Havnevej og mellem bygningerne. Desuden blev ejendommene i højden tilpasset, så der blev en blød overgang fra den gamle by til de nye havneboliger. Yderligere skulle udsigten til fjorden fra de ”gamle” beboere på Havnevej bevares ved at højden blev sænket på haveanlæggene mellem bygningerne i den ”nye bydel”.

Hvad oplever vi i dag. En kreativ anlægsgartner bestilt af kommunen fik den ide at plante nogle af Holbæks højeste træer, så der er opstået en mur mellem ”gammel” og” ny by”. Yderligere røg udsigten fra den gamle bydel til Fjorden. Hvem tager ansvaret for denne fejl mellem den politiske holdning og den faktiske udførsel? Det mangler vi at få en forklaring på.

Nu er det planen at etablere parkeringspladser mellem Strandstræde og Brostræde mod Havnevej.
Dermed bliver det grønne område nedlagt og der tilføres øget forurening og støj. Det løser ikke havneområdets parkeringsproblemer. Problemet er skabt ved at Rådhuset blev placeret på kommunes dyreste grund uden, at der blev sikret et nødvendigt antal parkeringspladser til medarbejderne og besøgende. Den ”misser” skal nu tværes af på de ejendomme, som blev planlagt og udført med egne p-pladser til beboerne.
Nogle få P-pladser på Havnevej løser ikke det generelle problem med p-pladser i Holbæk by.

Før kl. 0800 og efter kl. 1600 er der rigeligt med pladser i området og derfor er det et problem som relateres til, at offentlig og privat erhverv ikke har fået stillet krav ved projekteringen til at sikre tilstrækkelig p-pladser. Denne kommunale fadæse skal nu ”tjæres” af på områdets beboere.

Der må kunne findes bedre langtids løsninger på P-plads problematikken i Holbæk by. Brug nogle af de løsninger, som findes i andre byer, trafikskilte med angivelse af ledige pladser og med henvisning til P-pladser (ref. Roskilde), eller P-hus både under og over jorden (ref. Aarhus) eller indfør betalings-p o.s.v. i stedet for nogle snuptags løsninger, som forbliver til irritation for borgerne.

Anders Jensen
Pakhusstræde 1 st th
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 2. november 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply