Læserbrev: Nyt plejecenter –ældreegnede boliger.

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Nyt plejecenter –ældreegnede boliger.

For et nogen tid siden foreslog jeg i et interview i Nordvestnyt, at man byggede et nyt plejecenter, fordi der var en lang venteliste til plejehjemspladser i Holbæk by.

Efter dette interview har jeg fået ganske mange henvendelser med ønsker om, at der blev bygget et nyt plejecenter i Holbæk by.

Senest har min ældrerådskollega Aage Jelstrup fremholdt samme tanke I et læserbrev.

Jeg ser fortsat megen fornuft i, at der bliver etableret et nyt plejecenter. Det vil nemlig være både menneskeligt og økonomisk dumt ikke at iværksætte et sådant byggeri.

De personer, der har behov for en plejehjemsplads er ikke længere i stand til at klare en hverdag uden hjælp og de har behov for ganske mange hjemmehjælpstimer. Og det påvirker kommunens økonomi.

Samtidig har jeg fået en række henvendelser fra ældre om, at der i Holbæk kommune er et stort behov for ældreegnede seniorboliger, hvor der er gode fællesfaciliteter med mulighed for fælles gøremål.

De ældre giver udtryk for, at man ikke længere kan magte at bo i egen bolig. Og ønsker derfor at få muligheden for at kunne flytte til en bolig, hvor der er et livgivende fællesskab i et nærvær med andre.

I SF ønsker vi at etablere et nyt plejecenter i Holbæk by men også ældreegnede boliger i Holbæk Kommune.
Vort håb er, at det kan blive til virkelighed her.
Ligesom det sker andre steder i landet.

Steen-Kristian Eriksen
Nr. 2. på SFs kandidatliste til kommunalvalget
Nr. 2 på kandidatlisten til Ældrerådsvalget

Denne artikel er publiceret den 28. oktober 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply