Læserbrev: Når kommunalbestyrelsen er prisgivet med mådelig rådgivning

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Når kommunalbestyrelsen er prisgivet med mådelig rådgivning

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen


Man skulle forvente, at en kommunalbestyrelse træffer beslutninger på et oplyst grundlag. I Holbæk Kommune er det desværre ikke tilfældet hver gang. Og det er en gammel skade, som man ikke kan udelukke har været medvirkende til flere af de senere års mærkværdige beslutninger. Ingen nævnt, ingen glemt.
Gennem årene har jeg gang på gang i læserbreve påpeget, at byrådet ikke har været oplyst tilstrækkeligt, inden det træffer en afgørelse – ja i enkelte tilfælde har beslutningsgrundlaget været misvisende og ulovligt.

Jeg var allerede ude med riven under den forrige borgmester, og manglen på ordentlighed i forvaltningen var en hovedårsag til at jeg var med til at stifte Borgerlisten for 8 år siden. Så kravet om redelighed og seriøs sagsbehandling, fremstilling af tilstrækkeligt underbygget indstillinger er stadig på min og Konservatives dagsorden, højt prioriteret.

Men vi nøjes ikke med at sætte det højt – vi har en detaljeret liste klar med krav til administrationen, når vi sidder i kommunalbestyrelsen fra januar. Der skal grundlæggende ændringer til i administrationens betjening af byråd og fagudvalg, og et krav i en konstitueringsaftale vil være, at der oprettes et § 17,4 udvalg til organisationsændringer og -udvikling. Vi ser dette som “den anden side af mønten,” der hedder decentralisering og afbureaukratisering.

Jeg skriver dette for at bringe et nyt aspekt ind i den efterhånden store samling af siddende politikere, som benytter vendinger som “én skole, én bestyrelse og eget budget” i valgkampen. Det er naturligvis sød musik i vores ører, men jeg har årelang erfaring for, at decentralisering og organisationsændringer alligevel bliver en stor mundfuld, når beslutninger skal træffes om nedlæggelse af – i nogle administrationsgrene – adskillige chefstillinger af forskellig bonitet.

Men jeg er absolut optimist, for hvem vil sige nej, det går nok ikke, når man så fuldtonende har sat decentrale skoler i sit banner i valgkampen?

Jeg vil understrege, at jeg ikke benytter den standende debat om chefers aftrædelsesordninger (dem har jeg kendt længe som gammel kommunal direktør) som grundlag for en eneste af mine anbefalinger af organisationsændringer. Jeg baserer dem udelukkende på saglige analyser og erfaringer – samt på vilje til at vise politisk mod til at ville vise en vej ud af kommunens organisationshængedynd. På det tidspunkt foreligger vel nogle resultater af den “evaluering” af skolestrukturen, som skyndsomst er blevet iværksat, hvor administrationen så at sige er blevet sat til at evaluere sig selv. Men okay – man kan ikke afvise, at noget kan dukke op………. Facebook er dog ikke egnet til at redegøre for detaljer i vores plan for en grundig organisationsrationalisering. Lige nu ser vi på de totale lønudgifter, inkl. pensionsindbetalinger og aftrædelsesordninger på lederposterne i kommunen.

Bent Brandt
Byrådskandidat (K)
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 21. oktober 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

  • ole olesen

    hvis et privat firma blev kørt, som Holbæk kommune, ville bestyrelse og direktører været fyret for længst.

Leave a Reply