Læserbrev: Den tredje alder

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Den tredje alder.

Det samfund vi lever i er et forbillede for mange lande ude i den store verden, og det kan vi godt tillade os at være lidt stolte af.

Derfor skylder vi en stor tak til den ældre generation, som gennem afsavn og hårdt arbejde har skabt det velfærdssamfund, de yngre generationer i dag nyder godt af..

Samtidig synes jeg, at vi skylder alle vore ældre medborgere mere end en tak, nemlig en tryg og meningsfuld alderdom – et godt otium.

Men den ældre generation er kendetegnet ved, at være nøjsom og beskeden, og vil helst ikke stille sig an.
Mange ældre vægrer sig ofte ved at spørge ind til og kræve sine rettigheder.
Og det finder jeg er forkert.

For rettigheder er ikke en almisse, men netop noget, man har ret til.

Derfor er det vigtigt, at vore ældre medborgere sikres de bedste vilkår uden at skulle føle ydmyghed eller have fornemmelsen af at gå tiggergang.

Hvis vi skal kunne give de ældre det, de har krav på, vil det være nødvendigt, at der ikke fortsat spares på ældreområdet og at vi forringer de ældres levevilkår.

De ældre skal have et værdigt liv med tryghed og livsglæde i hverdagen.

Det fortjener de.

Med venlig hilsen
Steen-Kristian Eriksen
Nr. 2 på Ældrerådets liste
Nr. 2 på SFs liste til kommunalvalget.

Denne artikel er publiceret den 21. oktober 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

Leave a Reply