Læserbrev: Svar på ”Holbæks folkeskoler bløder”

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

”Holbæks folkeskoler bløder”

Under den overskrift opfordrer Rikke Spjæt Salkvist og Peter Ludvigsen politikerne -gamle såvel som nye – til at tone rent flag: Hvad vil I med folkeskolen i Holbæk Kommune?
På vegne af Konservative skal jeg svare glasklart: Der skal ikke nedlægges folkeskoler i Holbæk Kommune. Tværtimod skal folkeskolen rustes til at konkurrere på lige fod med privatskolerne i kommunen. Det vil jeg gerne uddybe her:

Som bekendt har Konservative gennem længere tid slået til lyd for at decentralisere en række af de kommunale organisationssystemer, som gennem de senere år har vokset sig alt for store og urokkelige med apati til følge i de yderste lag, der hvor borgerne møder dem. Og her er kommunens folkeskoler det system, som påkalder sig mest opmærksomhed i disse måneder med lederafgange og nedbrudt økonomi.
Men Konservative står heldigvis ikke længere alene med sine tanker om, hvordan vi kan bringe folkeskolen tilbage på sporet i en holdbar og værdig udgave. Det er min opfattelse, at der vil kunne skabes et flertal efter valget, der seriøst vil arbejde på at prioritere decentralisering af vores skolesystem som det første område, vel vidende, at det gør man ikke bare sådan lige!

Konservative er udmærket klar over, at det ikke bliver en billig omgang. Dertil har vores skolevæsen været udsultet alt for længe. Men en væsentlig del af udgiften vil kunne dækkes af de naturlige besparelser, der opstår i ledelseshierarkiet, når alle beslutninger om skolernes drift lægges ud til skolerne og deres forældrebestyrelser.

Grundlæggende skal hver enkelt skoles budget være realistisk. Det sker ikke ved, at alle skoler tildeles et budget efter en central fordelingsnøgle. Det sker derimod ved, at hver skole får et budget, som er lagt ud fra den enkelte skoles særlige forudsætninger – beliggenhed, elevsammensætning, bygningernes vedligeholdelsesgrad osv.

Derefter skal hver enkelt skole så drives ud fra de lokale forhold med egen ledelse, personaleansvar, økonomi og bestyrelse.

Inden en sådan fundamental ændring kan gennemføres, skal der naturligvis træffes politiske beslutninger af tilsvarende fundamental karakter, for eksempel om regler for frihedsgraderne i anvendelsen af det forhandlede budget på den enkelte skole.

I Konservative håber vi meget, at det nye byråd vil tage diskussionen op om disse grundlæggende beslutninger som noget af det allerførste efter nytår, lige som relevante parter skal involveres. Lad os erstatte tiden ved håndvasken med træning i fordomsfri politisk kamelslugning.

Bent Brandt, byrådskandidat for Konservative.

Denne artikel er publiceret den 10. oktober 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply