Læserbrev: Frihed til faglighed

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Frihed til faglighed

For få uger siden var jeg med Karina på aftenvagt. Karina er SOSU-assistent i hjemmeplejen i Holbæk Kommune. Karina elsker sit fag og sit arbejde. Hun er en af vores mange velfærdshelte i kommunen. Men heltene har ikke de bedste rammer for at gøre gode gerninger for vores medborgere. En ting er den manglende tid hos borgerne, som jeg oplevede på aftenvagten. En anden ting er den store grad af afrapportering, som fylder i arbejdsdagen for vores kommunale medarbejdere. En afrapportering, som også betyder, at der går dyrebar tid fra borgerne, der har behov for omsorg, pleje og nærvær.

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen


Det står for mig fuldstændigt klart, at vi har brug for at finde en styringsmodel i det offentlige. En model, hvor vi sætter fagligheden fri og har tillid til medarbejderne og deres kompetencer, netop fordi de ved, hvordan opgaverne løses bedst. En model, hvor vi kraftigt nedbringer dokumentationskrav og administrativt bureaukrati, og hvor vi får en større grad af lokal, decentral ledelse. Derfor går Socialdemokratiet og jeg bl.a. til valg på frihed til faglighed.

Ingen kan være tjent med det rigide kontrolregime og minuttyranni, som vores medarbejdere er underlagt. Medarbejdernes motivation og arbejdsglæde svinder ind, når deres faglighed byttes ud med skemaer og stopure. Servicen til borgerne, f.eks. vores ældre, bliver ringere, når arbejdstiden bruges på overdokumentation frem for omsorg. Det kan hverken medarbejderne, de ældre eller skatteborgerne være tjent med, og vi kan ikke være det bekendt.

Det er ikke en nem opgave at opfinde en ny styringsmodel. Men vi skal nu gøre det alligevel. Det skal ske i samspil med medarbejderne, de faglige organisationer, lederne, borgerne, forskere og mange andre. Vigtigst af alt skal det ske både lokalt og på landsplan. For vi kan gøre meget lokalt, men vi kan ikke gøre alt. Der er også brug for landspolitisk handling. Det er heldigvis et område, som landspolitisk har fået opmærksomhed. Jeg glæder mig over, at Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen har igangsat et arbejde for en ”fingrene væk”-reform. For der er brug for, at vi holder nallerne lidt i ro og giver bedre plads til, at medarbejdernes faglighed og kompetencer kan få frit spil. Det tjener alle bedst.

Christina Krzyrosiak Hansen
Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet

Denne artikel er publiceret den 5. oktober 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply