Læserbrev: Samlet om budgettet

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen

Samlet om budgettet

Et meget bredt flertal i byrådet bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er blevet enige om en ny budgetaftale. 29 ud af byrådets 31 medlemmer har givet hinanden håndslag på budgettet for 2018 og har samtidig sat retning for de kommende års økonomiske politik i Holbæk Kommune.

Det giver ro og stabilitet både på den politiske bane såvel som den økonomiske. Borgere og medarbejdere kan bedre regne med, hvad der kommer til at ske, når byrådet taler tydeligt og enslydende.

Aftalen bygger på, at vi på en og samme tid har forbedret vores økonomiske styring og samtidig gjort det nødvendige for at sikre budgetoverholdelse i 2017. Kommunekassen bliver styrket allerede i år, og det har sammen med mulighederne i årets økonomiaftalen for kommunerne givet et godt fundament for budget 2018-2021.

Vi bruger den ramme, vi har fået på vores serviceområder. Det sker samtidig med en kasseopbygning og et fornuftigt anlægsniveau.

Aftalen betyder blandt andet:

– Et løft til daginstitutionerne på 20 mio. kr.
– Vi fjerner besparelser på de ældre
– Vi giver 10 mio. kr. til de lokale fællesskaber
– Der kommer penge i kommunekassen og flere lokale investeringer
– Færre på offentlig forsørgelse og flere i arbejde
– Der bliver flere penge til trafiksikkerhed og cykelstier

Aftalen er et udtryk for en samlet prioritering mellem partierne bag aftalen med de kompromiser, der kræves for at opnå bredest mulig opbakning i byrådet og for derigennem at skabe et frugtbart samarbejde i det kommende byråd. Jeg er glad for, at det, for tredje gang i denne periode, er lykkedes at lave en aftale med så bred en opbakning. Det har været afgørende for mig, at vi fik orden i eget hus inden et nyt byråd skal tage over. Det er lykkes med den nye aftale. Med aftalen følger kompromiser. Det har været prisen for at opnå den nødvendige politiske bredde, som kan give kommunens borgere ro og klarhed over, hvad der kommer til at ske. Vi bringer stabiliteten tilbage både politisk og økonomisk. Til glæde og gavn for borgere og medarbejdere – ja, hele Holbæk Kommune.

Med venlig hilsen

Søren Kjærsgaard
Borgmester

Denne artikel er publiceret den 28. september 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply