Holbæk Erhvervsforum: Nu bliver det dyrere at drive virksomhed

Direktør i Holbæk Erhvervsforum, Kenny Jensby: Nu bliver det dyrere, at drive virksomhed. (Foto: HE Forum).


I den budgetaftale for 2018-2021 som et flertal i byrådet har indgået, bliver dækningsafgiften – en skat på erhvervsejendomme – genindført og det er man ikke glade for hos Holbæk Erhvervsforum.

Her mener man, at dækningsafgiften, som enhver anden enhver anden skat og afgift man påfører erhvervslivet, vil medvirke til dårligere konkurrencekraft og ringere mulighed for vækst.

– Det vil blive dyrere at drive virksomhed. Og det vil i særlig grad ramme de virksomheder, der anvender en større ejendomsmasse, for det er jo ejendomsværdien (bygningerne -red.), der ligger til grund for beregningen af dækningsafgiften. Men det vil ramme alle virksomheder – også den mindre virksomhed, der lejer en ejendom, siger direktør i Holbæk Erhvervsforum, Kenny Jensby til Holbaekonline.dk.

På spørgsmålet om, genindførelsen af dækningsafgiften vil få konsekvenser for tiltrækningen af virksomheder til kommunen fremover, siger Kenny Jensby:

– Ja, der forsvinder et argument for at flytte til Holbæk, og når nye virksomheder skal vælge placering, så spiller dækningsafgiften ind sammen med en lang række andre parametre.

– Desuden skal vi forvente, at genindførelse af dækningsafgiften vil rykke Holbæk kommune ned af ranglisten på Dansk Industris og Dansk Byggeris årlige opgørelse over erhvervsvenlige kommuner – og det ser erhvervslivet også på, når der skal vælges placering.

Netop afskaffelse af dækningsafgift, var så sent som i sommers med til at placere Holbæk Kommune som den mest erhvervsvenlige kommune i Region Sjælland i Dansk Bygeris årlige analyse.

Så hellere end frivillig aftale
I Holbæk Erhvervsforum så man hellere, at der var lavet en frivillig aftale i stedet for genindførelse af dækningsafgiften:

– Sidst dækningsafgiften blev fjernet af byrådet var i december 2013, og ved den lejlighed indgik Holbæk Erhvervsforum en partnerskabsaftale med Holbæk Kommune, Dansk Industri og LO/Dansk Metal om at øge beskæftigelsen – og det lykkedes. Så vi anbefaler frivillige aftaler og partnerskabsaftaler som vejen frem, når erhvervslivet skal bidrage til lokalsamfundets ve og vel, slutter Kenny Jensby.

Denne artikel er publiceret den 25. september 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

2 kommentarer

 • Mads Kofoed

  Jeg var på det afsluttende møde hvor vi opsummerede effekten af at fjernede dækningsafgiften, og på dette kunne vi ikke konstatere nogen effekt.
  Mads Kofoed, Dansk Metal

 • Kenny Jensby

  Det var jeg også Mads, og du husker forkert. Jeg har nemlig lige læst referatet fra mødet i styregruppen den 14.9. 2015. Her står: målet var at skabe 150 nye private jobs og at sikre 150 færre på overførsel.
  Resultat: der er 364 færre på overførselsindkomst. Jobcentret kunne dog ikke fremlægge tal for beskæftigelsen fra de offentlige statistikker, hvilket først kunne forventes i det nye år. Men Holbæk Erhvervsforum kunne fremlægge tal fra medlemskredsen, der viste at der i perioden 1.1. 2014 – september 2015 var skabt 253 nye fuldtidsjob.

  Så der er absolut belæg for ar målet blev nået.

  Vh
  Kenny Jensby

Leave a Reply