Læserbrev: “Et sørgeligt syn”

Redaktionern har modtaget nedenstående læserbrev:

“Et sørgeligt syn”

I et meget sobert, indsigtsfuldt og imødekommende læserbrev lørdag den 9. September 2017 under overskriften ”et sørgeligt syn” beskriver Inga og Søren Wolstrup en oplevelse i forbindelse med Ældrerådets orienteringsmøder rundt om i Holbæk Kommune.
Med bedrøvelse og beklagelse beskrives det, at der alene var mødt 11 personer frem til mødet på Stenhusbakken om det kommende ældrerådsvalg.

Som Ældrerådsformand skal jeg også meget beklage, at så få mødte frem til orienteringen om Ældrerådets arbejde – og få fortællingen om den betydning Ældrerådet har og har haft i samarbejdet med Holbæk Kommune. Specielt i den nuværende situation med de mange økonomiske udfordringer.
Som brevskriverne fremholder giver det manglende fremmøde stof til eftertanke. Dels beklages den manglende interesse for Ældrerådets vigtige arbejde. Og dels findes det sørgeligt, fordi Ældrerådets medlemmer bruger så megen tid til gavn for den voksne befolkning over 60 år.

Det vil jeg gerne kvittere for.

Det er ganske rigtig, at der er tale om vigtigt valg, der skal finde sted på samme tid og på de samme steder som Kommunalvalget.
Det skyldes at Ældrerådet har retten og pligten til at rådgive Holbæk Kommune om alle forhold, der berører de ældre.
Heldigvis har billedet været anderledes de øvrige steder, hvor Ældrerådet indtil nu har afholdt orienteringsmøder. Disse har været velbesøgte.

Det har været en god oplevelse at så mange er mødt frem – når man tager lokalsamfundenes størrelse i betragtning. Det gælder både i Mårsø, Åvang, Elmelunden og det gælder Møllevang.
Stemningen har været god. Der er blevet lyttet interesseret til fortællingen om Ældrerådet, og valgets forløb.

Og flere har i den efterfølgende drøftelse givet sine meninger til kende – og fremholdt væsentlige lokale problemstillinger.

Men hvad der også er vigtigt.:
Der har meldt sig flere engagerede borgere over 60 år, der ønsker at stille op til Ældrerådet- Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er 14 kandidater – når man medregner de 6 ældrerådsmedlemmer, der har tilkendegivet, at de ønsker at genopstille.

Jeg har derfor en tro på, at det ”sørgelige syn” vil blive gjort til skamme ved en stor valgdeltagelse, når der skal være Ældrerådsvalg den 21. November 2017.
Ved sidste valg afgav flere end 10.000 deres stemme ved ældrerådsvalget.
Lad os krydse fingre for, at endnu flere vil møde frem og afgive deres stemme.

Med venlig hilsen
Steen-Kristian Eriksen
Formand for Ældrerådet


Tilføjet af redaktionen: Læserbrevet, som Steen-Kristan Eriksen kommenterer, kan læses her: Et Sørgeligt syn

Denne artikel er publiceret den 11. september 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply