Læserbrev: Nej tak til p-pladser ved Havnevej

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Nej tak til p-pladser ved Havnevej.

Ved mødet i Havnegruppen den 18.maj var der i mødeoplægget pkt. 4” Den videre udvikling af havneområdet” et punkt med titlen ”Forslag om etablering af p-pladser ved Havnevej og udskiftning til platantræer ved Havnevej”. Det blev bl.a. anført at udskiftning af poplerne til platantræer er i overensstemmelse med plangrundlaget.

I mødenotatet fra mødet fremgår det: ”På mødet blev ikke nået en gennemgang af forslag om at afsøge anlæg om nye p-pladser ved Havnevej – som medsendt i mødeoplægget. – Orientering herom var med i oplægget blot for at oplyse om, at administrationen afsøger denne mulighed ved anvendelse af midler i p-fonden”
BEBOERGRUPPEN på havneområdet i Holbæk deltager i Havnegruppen med to repræsentanter. Vi har hidtil syntes, at der er en rigtig god dialog omkring de punkter, der berører udviklingen af havnen.
Vores forventning var, at vi på et kommende møde skulle drøfte planerne om etablering af p-pladser ved Havnevej. Som historien viser, så er det ikke tilfældet, idet Økonomiudvalget den 6. september efter indstilling fra Plan og Miljø og fra administrationen indstiller, at der etableres p-pladser ved Havnevej.

Der er ingen tvivl om, at der er behov for etablering af flere p-pladser i Holbæk, hvilket BEBOERGRUPPEN dels har påpeget i den Visionsplan for Holbæk Havn, som gruppen fremlagde i 2013 og dels ved diverse møder har tilkendegivet, at p-pladser er en udfordring for at tilgodese det behov, som udbygning af havneområdet vil kræve.

Derimod har vi ikke stillet forslag om etablering af p-pladser ved Havnevej. Vi har i planen foreslået, at der etableres cykelsti langs Havnevej, så man kan færdes trygt som cyklist på den stærkt trafikerede vej.

Endvidere mener vi ikke, at etableringen af p-pladser ved Havnevej er i overensstemmelse med lokalplan 1.22 pkt. pkt. 6.5.7 hvoraf fremgår følgende: ”Havnevej anlægges efter et nærmere projekt inden for en bredde af 27 meter og indrettes med to separate kørebaner, midterrabat, evt. siderabatter, cykelstier samt fortove ”. Det forudsættes således ikke. at der skal etableres parkeringspladser.
Dertil kommer, at der kan være miljømæssige gener, da p-pladserne kommer til at være tæt op af bebyggelse, hvor bilos kan være generende for beboere og til skade for bygningerne, der støder op til p-pladserne. Endvidere kan til og frakørsel fra p-pladserne bekymre os.

BEBOERGRUPPEN hilser med tilfredshed, at de nuværende popler udskiftes med platantræer som oprindelig forudsat i plangrundlaget. Vi vil imidlertid ikke acceptere, at prisen er parkeringspladser.
Vi vil derfor henstille til politikerne, at lokalplan 1.22 overholdes.

Så JA TAK til platantræer, men NEJ TAK til p-pladser.

Med venlig hilsen
BEBOERGRUPPEN på havneområdet i Holbæk.

Knud Erik Hansen
Pakhusstræde 7,
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 9. september 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

Leave a Reply