7. klasser inspireres til et sundt fritidsliv

Modelfoto: Giuliamar / Pixabay

I dag deltager 729 elever fra 32 klasser på i alt 12 skoler eller skoleafdelinger i årets udgave af 7’eren, som går ud på at præsentere eleverne i kommunens 7. klasser for en række muligheder for motion og bevægelse sammen med andre.

Eleverne skal alle deltage i en række workshops med det fælles tema ’motion og bevægelse sammen med andre’.

– Workshopsne er tilrettelagt, så alle kan være med, og vi håber, at rigtig mange af de unge vil fatte interesse for aktiviteterne og dermed blive inspireret til en sund og aktiv hverdag, forklarer Mads Buus Madsen, der er afdelingsleder i UngHolbæk, Fritid og Forebyggelse.

Bag de forskellige workshops står UngHolbæk Fritid & Forebyggelse, DGI Midt- og Vestsjælland samt en række idrætsklubber og -foreninger.

– Dagen har flere forskellige formål: Det er blandt andet teambuilding i de enkelte klasser, styrkelse af de enkelte elevers selvværd og selvtillid og ikke mindst brobygning mellem faglige, personlige og sociale kompetencer, hvor vi sætter fokus på vigtigheden af at bevæge sig og le sammen med andre, forklarer Mads Buus Madsen.

Når dagen er omme, har alle elever været igennem seks eller syv workshops, og UngHolbæk håber, at alle elever og lærere tager hjem med nye oplevelser og erkendelser i rygsækken.

Denne artikel er publiceret den 7. september 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply