Stor donation til Andelslandsbyen Nyvang

Formand for Andelslandbyens bestyrelse, Carsten Andersen, Bestyrelsesmedlem, Sparekassen Sjælland Fonden, Lotte Heglund og direktør for Andelslandsbyen Keld Grinder-Hansen. PRfoto: Andelslandsbyen Nyvang.


Sparekassen Sjælland Fonden har doneret 250.000 kr. til etablering af en udstilling i Andelslandsbyens kommende nye ankomst og besøgscenter.

Udstillingen skal sætte fokus på sparekassernes historie med afsæt i landets ældste sparekasse den lokale Sparekassen Sjælland, der blev grundlagt på Holbæk egnen i 1825.

– Sparekassen Sjælland er rundet af den sparekassebevægelse, der udviklede sig parallelt med andelstanken, det er derfor helt naturligt for os at få fortalt sparekassens historie netop i Andelslandsbyen, der fuldt fortjent er et af de mest velbesøgte oplevelsescentre i Nordvestsjælland, siger fondsbestyrelsesmedlem Lotte Heglund.

Andelslandsbyens nye besøgscenter etableres i det gamle Vej og Bromuseums bygning, hvor der etableres et fleksibelt udstillings-, foredrags og konferencelokale, hvor publikum kan få en introduktion til vigtige sider af Andelsperiodens historie. Og nu altså også sparekassebevægelsens historie, hvor der bl.a. sættes fokus på sparekassernes betydning for at tilvejebringe den nødvendige kapital i landsbyerne, så landsbybefolkningen kunne oprette brugsforeninger, andelsmejerier, forsamlingshuse mm., og samtidig sikre bønders udviklings og arbejdskapital. Og der sættes spot på Sparekassen Sjællands virkelyst til gavn og glæde for lokalsamfundet.

– Takket være donationen fra Sparekassen Sjælland Fonden bliver det nu muligt at etablere en spændende og topmoderne udstilling om sparekassernes historie og store betydning for andelsbevægelsens i vores besøgscenter. Her kan vores publikum få baggrundsviden om andelstiden og sparekassebevægelsen, inden de begiver sig ud på Nyvangs område og bliver en del af den lyslevende historiefortælling, siger direktør for Andelslandsbyren Nyvang, Keld Grinder-Hansen.

Denne artikel er publiceret den 4. september 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply