Læserbrev: Svineri

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Svineri

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen


Det er ganske enkelt noget svineri, at lokalerne på mange skoler er så snavsede, at det kan være direkte sundhedsskadeligt at opholde sig i dem, når Holbæk kommunes lærere møder på arbejde for at forberede undervisningen til det kommende skoleår.

Tillidsrepræsentanterne skriver om de uhumske forhold til deres lokale fagforeningsformand. Denne sender henvendelserne videre ti l chefen for Læring og Trivsel, Jens Zachariasen. Denne påpeger, at tillidsrepræsentanterne burde have gået kommandovejen og rejst problemet for skolelederne, og at problemets omfang ikke er konkretiseret. I Nordvestnyt påpeger Lens Zachariasen at problemet måske skal løses gennem Vækst og Bæredygtighed. Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen udtaler at aftalen med Alliance+ skal tjekkes.

Da jeg læste dette tænkte jeg: ”Det er løgn, helt til grin, at så mange mennesker skal involveres og bruge tid til forklaringer og bortforklaringer. Hvad bliver af den megen talen om afbureaukratisering?”
I Holbæk Kommune tales der også om en stærk ledelse. I et tilfælde som dette bør en leder omgående sørge for at der bliver gjort rent. Med ansvar for personaleledelse bør lederen straks sørge for, at der af hensyn til medarbejdernes helbred bliver gjort rent omgående. Lærerne skal bruge deres tid på forberedelse af undervisningen og ikke på detaljeret at gøre rede for, hvor det er galt med rengøringen. Mødet med beskidte lokaler er også demotiverende for personalet. Hvorfor har de stærke ledere ikke sørget for rengøringen? Har de ikke været skolen? Eller har de ikke kompetence til at sørge for noget så banalt som rene lokaler til deres personale, så de kan koncentrere sig om deres opgaver?

Der skal ikke snakkes og undersøges. Der skal gøres rent. Opgaverne skal tilbage til den enkelte skole og til alle kommunens institutioner.

Laust Davidsen
Kandidat til byrådet for Enhedslisten

Denne artikel er publiceret den 8. august 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply