Kommunens skoler klarer sig dårligt i forhold til resten af landet

Modelfoto: klimkin / Pixabay

Sommerferien er over os og skolerne holder lukket. Men om en måneds tid, så er det igen på med skoletasken og afsted i skole.

Men hvad er det for en skolegang eleverne får i Holbæk Kommunes folkeskoler? – Hvis man ser på de seneste tal fra Undervisningsministeriets portal uvm.dk/kommunetal – så ligger kommunen ikke blandt de højest placerede i landet.

Holbæk Kommune ligger således på 83. pladsen ud af landets 98 kommuner når det kommer til karaktergennemsnittet ved 9. klasses afgangsprøve. Her fik eleverne blot 6,4 i gennemsnit, mens landsgennemsnittet ligger på 7,1. Undervisningsministeriet mener, at det er dårligere end det kunne forventes. Ifølge ministeriet, så var det forventede gennemsnit i forhold til elever med samme baggrund 6,7.

82% af undervisningstimerne foretages af lærere som er uddannet i faget – har såkaldt undervisningskompetence. Det betyder f.eks. at en uddannet biologilærer uddanner i biologi. Landsgennemsnittet er 83% og det placerer kommunen på 67. pladsen blandt landets 98. kommuner.

Trivsel og fravær
Det gennemsnitlige elevfravær er på landsplan 5,7%. I Holbæk Kommune er elevfraværet på 6,4%. 1% svarer til ca. 2 skoledages fravær – altså har eleverne i Holbæk Kommune ca. 13 skoledages fravær. Det placerer Holbæk Kommune på 73. pladsen.

Tallene for elever med højest trivsel er på 91% i Holbæk Kommune. Det lyder umiddelbart flot, men sammenlignet med landsgennemsnittet på 93% bringer det Holbæk ned på en 74. plads.

26% af eleverne går i klasser med 25 eller flere elever. Det er mindre end landsgennemsnittet, der er på 29%. Alligevel er tallet så højt, at Holbæk Kommune placerer sig næsten i midten – på 46. pladsen.

Ifølge Undervisningsministeriets tal, så ligger Holbæk Kommune i midten, når det kommer til udgifter pr. elev. Holbæk Kommune bruger, ifølge ministeriet, således 64.501 kr. pr. elev, mens landsgennemsnittet er en smule højere: 64,917 kr. pr. elev.

Færre starter på Ungdomsuddannelse
Og når det kommer til skolegang, så er tiden efter Folkeskolen jo også vigtig. Og her ryger Holbæk Kommune helt ned på 85. pladsen når det kommer til antallet af elever, som starter på en ungdomsuddannelse – f.eks. gymnasiet, teknisk skole eller en særligt tilrettelagt uddannelse. Mens landsgennemsnittet er på 80%, så er gennemsnittet i Holbæk på 75%.

Tallene viser også, at 69% af grundskoleeleverne i Holbæk Kommune går i en kommunal skole. Landsgennemsnittet er 80%.

Forklaring:
Undervisningsministeriet har oplistet ni indikatorer, som skal give et overblik over hvordan de kommunale skoler klarer sig. De kommunale skoler er folkeskoler, specialskoler og lignende. De private skoler, som friskoler, private grundskoler og efterskoler, indgår ikke i tallene.

I tallet for den gennemsnitlige karakter ved afgangsprøven for 9. klasse indgår elever i specialklasser ikke.

Tallene er fra skoleåret 2015/2016.

Alle tal og uddybende forklaringer findes på uvm.dk/kommunetal

Denne artikel er publiceret den 7. juli 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

Leave a Reply