Læserbrev: Har nogen lovet nogen noget?

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Har nogen lovet nogen noget?
En stor del af forældrekredsen ved Stestrup Skole ønsker åbenbart at købe skolens bygninger og oprette en friskole fra august 2018. Begrundelsen er usikkerhed om skolens fremtid – i sig selv en helt naturlig og forståelig begrundelse, som man kun kan respektere.

Men ved at sælge endnu en velfungerende folkeskole til forældrekredsen løser byrådet ikke sin centrale opgave, nemlig at sørge for, at der er lige forhold og muligheder for alle borgere og børn for en god og ”gratis” skolegang overalt i kommunen.
Tværtimod lider byrådet både et moralsk og politisk nederlag. Byrådet lider nederlag i og med at et salg af bygningerne stiller den resterende del af forældrene i Stestrup – samt alle fremtidige tilflyttere ringere -, hvad angår muligheden for at vælge en folkeskole i nærområdet. Det er en politisk falliterklæring, og det medfører yderligere ringere kår for de resterende folkeskoler i kommunen.

På det seneste har der så vist sig nogle særdeles ejendommelige aktioner og reaktioner i denne sag.
På økonomiudvalgets lukkede dagsorden forleden var sagen kamufleret under en intetsigende overskrift, og i referatet fra mødet fremgår ingenting. Punktet var jo lukket.
I dagens avis dukker der så et læserbrev op fra Stestrup, som antyder, at der har været endog tætte kontakter til enkeltpolitikere.
Yderligere har et nuværende medlem af skoleudvalget i samme avis afsløret, at ønsket om at købe skolen ikke har været i udvalget overhovedet!

Hvad sker der lige her, må man spørge!
Er der nogle politikere, der har lovet forældrene i Stestrup noget, som ikke tåler en åben, demokratisk proces?
Har ”nogen” fx lovet, at forældrene kan købe skolebygningerne på favorable vilkår? Det skete jo i Kundby. Har ”nogen” særlige ønsker om at få oprettet så mange friskoler i kommunen som muligt, mens de endnu sidder på magten i nogle måneder? Eller har ”nogen” ligefrem forpligtet sig til det for længe siden?
Alle har åbenbart glemt – eller også vidste de det ikke -, at friskoler er til for at tilbyde noget andet – ideologisk, politisk eller religiøst – end folkeskolen tilbyder. Her vil man bare oprette en friskole, der vil være identisk med den, der blev lukket to måneder tidligere.
Byråd – tag jer nu sammen og fortæl højt, at I vil det, som I er valgt til: At skabe lige forhold for alle i kommunen.

Bent Brandt
Byrådskandidat (K)
Ahlgade 58B
Holbæk

Denne artikel er publiceret den 19. juni 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply