Læserbrev: Opråb fra de faglige organisationer i Holbæk Kommune – Nok er nok!

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Opråb fra de faglige organisationer i Holbæk Kommune

Nok er nok!

Den økonomiske situation medfører voldsomme forringelser i kernevelfærden, og politikernes forsikringer om det modsatte er uden forbindelse med virkeligheden.

Vores medlemmer bærer konsekvenserne af den førte økonomiske politik. Også de borgere, de servicerer, betaler prisen hver eneste dag.

I fredagsudgaven af Nordvestnyt (d. 9. juni 2017) kan man læse referat fra et offentligt møde ”Aviscaféen”, hvor kommunens fortrædelige økonomi og arbejdsgiverrolle blev debatteret. Her citeres kommunaldirektøren for at have sagt, ”at personalet er så hårdt presset, at det ikke kan gå i længden.”

Vi deler denne opfattelse, og som faglige organisationer i Holbæk må vi råbe vagt i gevær:

– Hvordan kunne det gå så galt? Vi bakker op om en uvildig undersøgelse af beslutningen fra 2016 om Sportsbyen og den deraf følgende økonomi. Er det virkelig rigtigt, at de, der traf beslutningen, ikke var klar over, at økonomien var i en sådan tilstand, at der kort tid efter blev indledt en fortløbende række af besparelser på kernevelfærden? Vidste hverken borgmester, forvaltning eller politiske partier noget? En sådan undersøgelse må efter vores opfattelse finansieres på tværs af alle kommunens driftsområder.

– Det er afgørende at øge kommunens indtægter. Vi anbefaler derfor alle politikere at øge skatten for at styrke velfærden. Vi tænker både på den kommunale udskrivningsprocent og det private erhvervsliv, som må bidrage til en genopretning af økonomien. En sådan genopretning vil komme alle borgere til gode. Det er forudsætningen for en kernevelfærd, vi kan være bekendt over for borgerne, og som medarbejderne kan stå inde for.

– Det er tvingende nødvendigt at forbedre arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for de ansatte. Selv kommunaldirektøren gør opmærksom på dette. Vores medlemmer fortæller os om stor frustration, magtesløshed og utryghed i ansættelsen. Der er ikke længere sammenhæng mellem ressourcer og opgavemængde, og det slider helt urimeligt på den enkelte medarbejder. På den måde betaler de ansatte med deres faglighed, arbejdsglæde og helbred. Vi oplever pressede medlemmer, der efter mange års ansættelse flygter til andre kommuner fra urimelige arbejdsvilkår.

– Ofte er svaret på udfordringerne, at ”så privatiserer eller udliciterer vi.” En løsning, vi opfatter som værende både dyr og dårlig. Tænk bare på rengøringen.

Kære politiker. Som øverste arbejdsgiver for kommunens over 4.000 ansatte er det nu, du skal tage ansvar og vise politisk mod og vilje. Det er nu, du skal sikre kommunens borgere ”bare” et minimum af service og ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte.

LO og FTF organisationerne i Holbæk

Denne artikel er publiceret den 14. juni 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

4 kommentarer

 • Jeg Olsen

  Teksten er egentlig meget god, men hvad med at kræve at der placeres et ansvar, det et eller andet sted ikke fair at man så smider regningen efter borgerne.

 • René Strunch

  Det er lige præcis derfor, vi bakker op om ønsket om en uvildig undersøgelse. For at kunne placere et ansvar er man først nødt til at finde ud af, hvad der er op og ned i dette her. 🙂

 • Jens Olsen

  Rene vi er helt enige, jeg havde ikke forstået artiklen korrekt, var lidt hurtig på aftrækkeren hvilket jeg skal beklage. – men det er ikke okay bare at sige der er tale om en medarbejder fejl eller andet, man må igennem budgettet kun se dette svind over en årrække, et så stort tab bør give grund til bekymring, er det så også gældende for andre poster? ellere…

 • Leif Hansen

  Fint nok at kræve en såkaldt uvildig undersøgelse af beslutningsprocessen i byrådet i relation til sportsbyen, men bedre ville være en undersøgelse af forbindelseslinjerne mellem kommunens øverste politiske ledelse, det administrative cheflag og det lokale erhvervsliv og finansielle institutioner. Skåret ud i pap: Hvem tjener på sportsprojektet.
  En svær opgave, men ikke umulig, hvis Nordvestnyt satte en “gravergruppe” på opgaven.

Leave a Reply