Læserbrev: Hvor er dine notater Christina?

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Hvor er dine notater Christina?

Er utrolig ærgerlig over at erfare, at der nu er gået politisk fnidder og “valgkamp” i spørgsmålet om hvorvidt Stestrup Skole kan blive til en friskole – og bygningerne købes af Holbæk Kommune.

Jeg erfarer gennem medierne at Christina Hansen, Socialdemokratiet, ikke er bekendt med borgernes ønske om at lave skolen til en friskole. Hertil kan jeg oplyse at vi fra Stestrup Lokalforums side den 29. marts i år afholdt et i øvrigt ganske glimrende dialog møde med politikkere fra Holbæk Byråd, heriblandt borgmester Søren Kjærsgaard men også Christina Hansen, som oven i købet var mødeleder.

Under mødet blev byrådsmedlemmerne præsenteret for alle de mange aktiviteter der samler sig i relation til Stestrup Skole og Børnegård. Et af de punkter der kom til at fylde en del, var et indlæg fra Mette Smilsen, fra den dengang relativ nyetablerede bestyrelse for “Stestrup Friskole og Børnegård”, der ganske sagligt gav til grund, hvorfor borgerne i lokalområdet ønskede at etablere friskole. Det blev i øvrigt sagt ganske tydeligt, at man ikke ønskede sig at etablere sig anden steds – men gerne ville købe/overtage de nuværende bygninger.

Jeg noterede mig, at Christina Hansen gennem hele mødet noterede rigtig mange ting – så mon ikke hun også finder punktet om Stestrup Skole/Børnegård, hvis hun går disse notater igennem ?

med venlig hilsen
Laila Bregner Carlsen, Stestrup
Kandidat til kommunalvalg 17 for Venstre

Denne artikel er publiceret den 14. juni 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply