Kundby-sagen: Terrordømt pige idømt 6 års fængsel

Pigen fra Kundby er dømt for forsøg på terror. (Privatfoto).


6 års – det er straffen til den 17-årige pige fra Kundby, som er blevet dømt for forsøg på terrorisme og legemesangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

I tirsdags afgjorde retten i Holbæk skyldsspørgsmålet og her fandt samtlige dommere og nævninge pigen skyldig. I dag blev så selve straffen fastsat.

Anklagemyndigheden har argumenteret for, at den 17-årige pige skulle idømmes tidsubestemt forvaring, og ellers ti års fængsel.

Pigens forsvarer argumenterede på den anden side for mellem seks og otte års fængsel.

Torsdag eftermiddag klokken 16.15 blev strafudmålingen på 6 år læst op i Retten i Holbæk. Bag stod 9 ud af i alt 12 stemmer. Et mindretal på 2 stemmer har stemt for at fastsætte straffen til forvaring, og et mindretal på 1 stemme har stemt for at fastsætte straffen til fængsel i 10 år.

Flertallet har lagt særlig vægt på, at pigen var 15 år på gerningstidspunktet, og at hun ikke tidligere er straffet. Endvidere er der lagt vægt på oplysningerne om pigens umodenhed og på beskaffenheden af de strafbare forberedelseshandlinger. Uanset Retslægerådets vurdering af den nu 17-åriges farlighed og af behovet for anvendelse af forvaring har flertallet vurderet, at der efter en samlet bedømmelse af oplysningerne om den nu 17-årige pige ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anvende forvaring.

Pigens forsvarer har udbedt sig betænkningstid men hensyn til en eventuel anke af dommen til Østre Landsret.

Denne artikel er publiceret den 18. maj 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply