Kommunen udskyder temadag om renseanlæg

På mandag skulle Holbæk Kommune have afholdt temadag om placering af et nyt renseanlæg. Men det er netop besluttet at udskyde datoen.

Og det er der ifølge formand for Udvalget for Klima og Miljø John Harpøth en god grund til:

Det gamle rensningsanlæg på havnen skal erstattes af et nyt. Arkvfoto: Michael Johannessen.


– Ved at flytte temadagen kan vi imødekomme et ønske fra flere sider, så flere har mulighed for at deltage. Det gælder både fra lokalområdernes side og fra politisk side. Og at så mange som muligt kan deltage i temadagen er netop vigtigt for, at vi har en åben proces og dialog omkring placeringen af et nyt renseanlæg, fortæller John Harpøth. Han forventer, at der inden for kort tid kan meldes en ny dato for temadag ud.

Samtidig tilføjer John Harpøth, at en udskydelse af temadagen kan have den konsekvens, at en beslutning i byrådet om en fremtidig placering, kan blive flyttet til et nyt byråd:

– Der skal være den nødvendige tid til at analysere og udføre beregninger med respekt for de mange interesser i denne sag.

Udgangspunktet for temadagen er, at administrationen vil præsentere resultatet af den offentlige idéfase, hvor alle har haft mulighed for at komme med forslag til placering. Ud fra en række kriterier til placeringen har administrationen og Fors A/S indsnævret de indkomne forslag til 3-4 placeringer, som Udvalget for Klima og Miljø således kan forholde sig til og efterfølgende godkende, at der skal arbejdes videre med. Bagefter vil de udvalgte forslag blive offentliggjort.

Denne artikel er publiceret den 6. maj 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply