Læserbrev: Nej tak til privatisering af vores velfærd

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Al snak om udbud/udlicitering bør standses nu! Det siger byrådsmedlemmer Christina Hansen (S) og Leif Juhl (EL).

Gang på gang har vi set, at kvaliteten er faldet, når kommuner vælger at udlicitere på områder indenfor kernevelfærd. Udlicitering er en farlig stategi og kan ikke lade sig gøre, med mindre der skære på kvaliteten.

Desuden er der fare for, at selskabet der varetager opgaven må opgive at leverer ydelsen, fordi det ikke gav det forventede overskud.

Skrækeksemplerne er mange. Vi har set det med Forenede Care, der måtte opgive at levere hjemmeplejen til Holbæk Østby, HB. Busselskab, som satte vores handikappede borgere af på landevejen, frem for at kører dem hjem. Forenede rengøring, som heller ikke kunne løse deres opgave. Alle sammen udliciteringer, der er lavet for at spare penge, men som i den sidste ende er blevet en stor udgift for kommunen.

Vi ser i kommunens oplæg til budget 2018, hvor en besparelse på 2,5 mio. kr.
Ikke kan gennemføres, da udgifterne er bundet op i ubrydelige kontrakter dels i Friplejehjemmet Fjordstjernen og Kildehaven, der driftes af Forenede Care.

Et vigtigt minus ved udlicitering er desuden, at kommune ikke kan regulere i en indgået kontrakt. Det betyder, at nedskæringerne skal gennemføres endnu voldsommere på kommunens egne plejehjem. Det betyder forskelsbehandling, og det kan og vil (EL) og (S) ikke være med til. Derfor stemte Enhedslisten og Socialdemokratiet i nej til at at konkurrenceudsættelse kommunale botilbud til voksne. Der skal sættes en anden politisk og økonomisk retning for Holbæk Kommune, og det sker ikke ved at vi fortsætter med at privatisere vores kernevelfærd.

Christina Krzyrosiak Hansen socialdemokratiet
Leif Juhl Enhedslisten

Denne artikel er publiceret den 25. april 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply