Læserbrev: Jyderup Stadion – Jyderup Boldklub

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Jyderup Stadion – Jyderup Boldklub

En fortælling om, hvordan Holbæk Byråd “behandler” en fodboldklub langt væk fra magtens centrum i Holbæk kommune.

Jyderup BK. Arkivfoto: Holbaekonline.dk


Jyderup Boldklub retter i 2012 henvendelse til Holbæk kommune for at få afdækket, hvorvidt der er økonomiske midler til rådighed for en renovering af Jyderup Stadion. Idet Jyderup Stadion efterhånden er i sådan forfatning, at end ikke en bulldozer vil bruge sin grab på evt. nedrivning.

Der pågår “forhandlinger” mellem Holbæk kommune og Jyderup Boldklub.

Den 13. marts 2013 afsætter Holbæk Byråd så 2 mill. kr. til renovering – alle var glade.

“2013 er valgår og det daværende Kultur Udvalg foretager en besigtigelse af forholdene og bakker op om boldklubbens anmodning.

De næste tre år sker der stort ingenting – Jyderup Boldklub har i samarbejdets ånd valgt “den gode tilgang” i forbindelse med adskillige forespørgsler både til det politiske og administrative niveau.

Der sker intet og til sidst er de 2 mill. kr. “forsvundet” ud i den blå luft.

Der presses dog fortsat på og den 28. november 2016 indstiller Kulturudvalget, at Jyderup Stadion rives ned, og at boldklubben flytter over i de tomme lokaler i den tidligere børnehave Troldhøjen, ligesom der anmodes om frigivelse af 2,6 mill. kr. til formålet – alle var glade.

Den 14. december 2016 behandler Holbæk Byråd sagen. Byrådet følger indstillingen fra Kulturudvalget – alle var glade.

Den 8. februar 2017 frigiver Holbæk Byråd så 2 mill. kr. til Jyderup Stadion – alle var rigtig glade.

Den 8. marts 2017 afholdes et Temamøde i Holbæk Byråd. Altså kun fire uger efter frigivelsen af pengene til Jyderup Stadion. Her får byrådet så at vide, at Holbæk Kommune befinder sig på fallittens rand, og man er blandt nødt til stoppe opførelse af anlæg for op mod 110 mill. kr., der i blandt Jyderup Stadion.

Nå, der fattes fortsat håb, og på et møde i Kultur Udvalget den 20. marts 2017 har forvaltningen til lejligheden opfundet en model for, hvordan der alligevel kan “findes” penge til Jyderup Stadion. Man har tænkt sig at bede de udførende håndværkere om kredit. Det vil sige, at håndværkerne bygger i år og får deres betaling i 2018. Trods adskillige forespørgsler indtil lovligheden af dette “stunt” – fastholdt administrationen, at det var en lovlig fremgangsmåde – så alle var glade.

Det viste sig senere, at ved nærmere undersøgelse af denne fremgangsmåde (herunder en forespørgsel til kammeradvokaten) – – ja så var den alligevel ikke lovlig.

På det nyligt afholdte byrådsmøde onsdag den 19. april 2017 vedtog et stort flertal bestående af bl.a. Venstre og Socialdemokratiet at udskyde byggeriet af Jyderup Stadion på ubestemt tid – de gade smil er forsvundet

Det lykkedes dog det samme flertal at fastholde frigivelsen af 82,5 mill kr. til brug for opførelsen af Sportsbyen i Holbæk.

For bare at blive i sportens verden, så kan lignende fortællinger stort set skrives om Svinninge Hallen, Tølløse Hallen, Jyderup Hallen osv.

Med venlig hilsen

Steen Klink
Dansk Folkeparti

Denne artikel er publiceret den 22. april 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply