SF og Enhedslisten indgår samarbejde: Vil have ny borgmester

SF og Enhedslisten indgår valgteknisk samarbejde. Grafik: Rolf Larsen.


Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har indgået et valgteknisk samarbejder til Kommunalvalget i november.

I en fælles pressemeddelelse skriver de to partier:

“Grundlaget for det valgtekniske samarbejde er ikke et fælles politisk grundlag, men alene et fælles ønske om at styrke demokratiet i kommunen. Demokratiet skal styrkes ved at sikre større åbenhed, transparens og bredde i kommunalbestyrelsens arbejde og reel inddragelse af borgere og medarbejdere og ved respekt for det enkelte menneskes rettigheder, som de er fastlagt i FN’s menneskerettigheder.”

Borgmesteren skal udskiftes
De to partier er enige om, at man vil have en ny borgmester og begrundelsen er, at man vil “have en borgmester, som vil være med til at udvikle demokratiet i hele kommunen og som kommunalpolitisk leder vil søge bredt samarbejde og løsninger på tværs af alle partier i kommunalbestyrelsen.”

Derudover er man enige om, at man ønsker “en bred konstituering uden politiske bindinger på forhånd” og at man “i konstitueringsforhandlingerne søger at handle som en samlet gruppe, ud fra vores fælles opstillede principper.”

også ønsker partierne at “udvikle demokratiets vilkår – både i kommunalbestyrelsen og i forhold til borgere overalt i kommunen”.

Andre må gerne være med
Aftalen giver mulighed for, at andre partier og lister, som ønsker at være en del af det valgtekniske samarbejde kan blive det, hvis de kan tilslutte sig aftalens grundlag.

Ved kommunalvalget i 2013 fik Enhedslisten to pladser i byrådet, mens Socialistisk Folkeparti slet ikke blev valgt ind.

Denne artikel er publiceret den 21. april 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply