Læserbrev: Mausoleet i Tølløse

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Mausoleet i Tølløse

I en artikel i Nordvestnyt 12.4. kunne man læse følgende udsagn fra en såkaldt koncernchef: ”Bebyggelsesprocenten på Villavej er overskredet. Det er der ikke tvivl om. Ejeren af ejendommen burde have søgt om dispensation til en overskridelse.” Derefter forklarer denne mand fra fjerde lag i det cirka otte lag høje beslutningshierarki i Holbæk Kommune, at man har kigget i en række tidligere ikke definerede overskridelsessager til brug for at lade den aktuelle lovbryders byggeri blive stående!
Sagt på almindelig dansk, så velsigner embedsmanden et ulovligt byggeri med, at samme embedsmand tidligere har sovet i timen og ikke har opdaget et ulovligt byggeri, som man så dengang velsignede med tidligere uopdagede ulovlige byggerier osv.osv.!

Nu beskæftiger jeg mig ikke med noget uden at have set det selv, så jeg kørte til Tølløse. På Villavej mødte mig et syn, som man skulle tro var løgn. Jeg indrømmer, at det legehus, som jeg i sin tid byggede til vores børn var grimt – men dette overstråler det med mange længder. Oven på en sidebygning og en illusion af en ”garage” er der ved at blive opført en skæv klump af en kasse udstyret med fem butiksvinduer i 8,5 meters højde, der giver frit indsyn i nabohaven og fjerner ethvert solstrejf for evigt!

Jeg har endvidere set de amatørtegninger, som bygherren gav kommunen for fem år siden. Disse ikke målfaste tegninger er overhovedet ikke i overensstemmelse med et skrummel, som nu knejser på Villavej.
Denne sag og koncernchefens fantastiske logik er desværre bare det nyeste eksempel på den mangel på ordentlighed i kommunens forvaltning, som jeg i årevis har dokumenteret med læserbreve. I dette tilfælde rammer det et ældre ægtepar, som ifølge artiklen gennem mere end fire år forgæves har forsøgt at råbe kommunen op.

Vores folkevalgte byråd, der jo har rigeligt at se til for tiden inden kommunen sættes under administration, bør simpelthen forlange, at dette ulovlige byggeri bringes i en form, der kan godkendes efter den gældende lokalplan og diverse byggelovgivning. Gør byrådet ikke det, så cementerer det den magtbase, som kommunens administration har bygget op omkring sig.
Hvis teknisk udvalg har fået indtryk af, at det er der ikke er noget at gøre ved nu, så passer det ikke. En såkaldt ”begunstigende afgørelse” gælder ikke for tid og evighed, men kan omgøres. Det har enhver jurastuderende læst om i forvaltningsret.

Og skulle ingen politiker over for den magtfuldkomne administration vove at forlange, at sagen skal gå om, så skal jeg ikke undlade at nævne, at kommunaldirektørens primære job er at sikre, at kommunen kun træffer lovlige beslutninger.

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 21. april 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply