Læserbrev: Brand Holbæk med sloganet ‘Kommunen sætter tæring efter næring’

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev.

Holbæk skal ”brandes”. – Det kunne man læse i NVN her op til årets største helligdage, og jeg vil nu benytte påskesøndag eftermiddag til enkelte kommentarer i den anledning.

Hermed fra undertegnede en helt gratis idé til et slogan: ”Holbæk Kommune sætter tæring efter næring”.

Et lille tilbageblik !

I august 2016 måtte kommunen (igen) melde ud, at der skulle spares. Denne gang 204 mio. Besparelsen blev dengang af borgmesteren begrundet med, at der var ubalance mellem indtægter og udgifter – og at man havde fået flere borgere og har fået reduceret de statslige tilskud.

Dette fik mig i et læserbrev til at spørge ”Er der født mange spædbørn i Holbæk Kommune?” d. 20. august på HO.

Borgmesteren kom med en lang og ”beroligende” kommentar – men forholdt sig ikke til dét, som han dog selv havde udtalt omkring de forhøjede udgifter, fordi der var kommet flere borgere til kommunen.

Jeg kommenterede d. 23. august, se nedenstående citat

Samtidig med borgmesterens svar på HO af gårs dato, svarer en ”Henrik” – uden efternavn – på Holbæk Kommunes vegne på de spørgsmål omkring statistik-tal på nye borgere og økonomien i kommunen i den anledning, som vi var flere der havde stillet på Facebook.

Denne ”Henrik” skriver loyalt afsnit efter afsnit den samme ”forklaring”, som borgmesteren havde gjort.
DOG var der ét interessant afsnit.
Citat : ”Når det er sagt, så er de nye tilflyttere jo også kun en del af forklaringen på ubalancen. Den kommunale økonomi er generelt presset, og allerede ved budgetlægningen sidste år lå det fast, at Holbæk Kommune skulle finde 100 millioner i 2017 for at få økonomien til at balancere” citat slut

Så står altså tilbage, at de resterende 100 mio kr. jo så må skyldes de forøgede udgifter på de nu oplyste ca. 1000 tilflyttere ??? Som en gennemsnitbetragtning er udgiften pr. ny tilflytter 100.000 kr.

Hvilke udgifter har man på disse nye borgere, som kan summe op i et GENNEMSNIT på 100.000 kr. pr. person ???
Og er det så før eller efter, at disse ny tilflyttere har betalt deres skat til kommunen, som alt andet lige er = indtægt.

Hvordan i alverden kunne Byrådet dog være i chok efter budget-campen, som det fremgik af pressemeddelelsen, Idet det jo allerede for et år siden ”lå fast”, at der skulle findes 100 mio i 2017 budgettet ????

Citat slut

Og så er det, at Holbæk Kommune nu vil ”brande” kommunen for at få flere tilflyttere til kommunen.

Det samlede byråd med borgmesteren i spidsen må da have så god en hukommelse, at de kan huske bare 7 måneder tilbage til, hvad DE SAGDE DENGANG.

Men alting har måske ændret sig, og det nu viser sig at være er en fordel – også økonomisk – at få nye tilflyttere til kommunen ?????

Det kan dog konstateres, at man nu har forbrugt 200.000 kr. på at starte denne branding-proces (som ganske vist skulle være fundet i vækstudvalget egne puljer). Men det er da vel stadig kommunens penge (altså borgernes penge), som bruges ??

Der skal også findes et slogan (på nu-dansk : ”catch phrase”), sådan at folk udefra bliver ”vilde i varmen” for at flytte til Holbæk og som sidegevinst, at vi der allerede bor her, skal ”styrkes i vor stolthed over kommunen”.

Helt ærligt – kære, kære byråd.

Vi som allerede bor her, ville blive meget, meget stolte, hvis vi ikke i tide og utide skal høre om og opleve uhensigtsmæssige besparelser omkring kommunens velfærd. Hvis vi ikke hele tiden oplever, at der udføres den ene UPS efter den anden. Hvis man tog sig sammen og satte tæring efter næring, og ”kørte” kommunen med fornuftigt købmandsskab.

Så se nu bare at ”få styr” på kommunen og økonomien – så bliver kommunen helt automatisk ”brandet”, og man kan spare dyre konsulentkroner.

Så ville vi blive stolte af vor kommune – og lur mig – så ville folk udefra ønske sig at flytte til kommunen helt uden fordyrende slagord eller catch phrases

I august 2016 var der ingen yderligere kommentarer fra politikerne.

Er der det nu ?

 

Hanne Duelund
Orø
(Adressen er redaktionen bekendt)

 

Denne artikel er publiceret den 16. april 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply