Læserbrev: Borgmesteren har ikke eneret på sandheden

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Borgmesteren har ikke eneret på sandheden.

I sit læserbrev den 24 marts, skriver borgmesteren: ”Da socialdemokraterne, De Radikale, medlemmer af DF og venstre, stemte for Holbæk Sportsby, var det på grundlag af budgetter og en kommunal kassebeholdning der fint rummede økonomien i sportsbyen og mange andre anlægsprojekter, som vi prioriterede. Siden har andre områder forbrugt en del af budgettet og kassebeholdningen, som gør, at situationen i dag ser anderledes ud. Det kunne ingen vide, da beslutningen blev truffet”.
laeserbrev_4
Det ville være bekvemt for borgmesteren, hvis dette var sandheden, men det er det langt fra.

I beslutningsgrundlaget for etableringen af Holbæk Sportsby indgik den forudsætning, at kommunens kassebeholdning som udgangspunkt for finansieringsplanen udgjorde 190 mil. kr., så der kunne blive plads til kassetrækket i opførelsesårene 2017 og 2018.

Da Holbæk Sportsby blev vedtaget den 21/4 2016 så situationen helt anderledes ud. Kassebeholdningen udgjorde ved udgangen af 2014 kr. 190,0 mil. kr. Men ved udgangen af 2015 udgjorde den kun 47 mil. kr. Det vidste alle såvel administrationen som byrådet. Ved anden budgetrevision ultimo april 2016 var budgettet allerede overskredet med 27 mil. kr., hvilket yderligere forringende kassebeholdningen. Alligevel vedtog ovennævnte flertal at etablere sportsbyen, selv om nogen vidste, eller burde vide, at alle forudsætninger for finansieringsplanen var bristet. Det er uforståeligt at hverken administrationen eller borgmesteren orienterede byrådet om dette.

Sandheden er at etableringen af sportsbyen har medført besparelser, der har fået, og fortsat får store konsekvenser for kommunens borgere, desværre mest for de ældre og svage, fordi man så bort fra beslutningsgrundlagets bristede forudsætninger, og dermed gamblede med kommunens økonomiske fremtid, der nu er pålagt millionudgifter langt ind i næste valgperiode.

Det bør ikke gå upåtalt og upåagtet hen, når regnskabets time indtræder i november 2017.

Hans Jørgen Larsen
Æblevang 52
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 25. marts 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply