Læserbrev: Holbæk Kommunes akilleshæl

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Holbæk Kommunes akilleshæl

Uanset hvordan borgmester Sørens Kjærsgaard vender og drejer den på byrådsmøderne, økonomiudvalgsmøderne eller i avisen, så er og bliver Holbæk Sportsby en akilleshæl i kommunens økonomi. Holbæk Sportsby er et meget sårbart punkt og er blevet en svaghed i kommunens økonomi, da kommunen skal deponerer flere millioner hos indenrigsministeriet, som sikkerhed for sportsbyen. En deponering som stille og roligt frigives ad åre til og med år 2040. Det gav uden tvivl flere borgere en vis tryghed, da de i Nordvest Nyt lørdag den 15. oktober 2016 læste, at ”Holbæk Kommunes borgmester Søren Kjærsgaard er tryg ved økonomien omkring Sportsbyen”. Et flertal i Holbæk Byråd besluttede i april 2016, at entreprenør Morten C. Henriksen skal stå for opførelsen, driften og vedligeholdelsen af Holbæk Sportsby. En del af dette politiske flertal har efterfølgende konstateret, at deres stemmer har haft en negativ indflydelse på kommunens økonomi, hvilket bl.a. skal ses i lyset af de mange udskydelser af renoveringsopgaver og forbedringer, som ellers var besluttet i Holbæk Kommune. Dette har så pludselig ført til, at der er ved at være kø ved håndvasken, hvor senest socialdemokraterne føler sig ”snigløbet”, da de mente, at de havde en klar og skriftlig aftale med borgmesteren om, at Sportsbyen ikke skulle realiseres på bekostning af kernevelfærd og/eller idrætsfaciliteter uden for Holbæk by. Man må gå ud fra, at socialdemokratiet før afstemningen om Sportsbyen selv havde lavet et budget omkring Sportsbyen og kommunes økonomi, som havde en sådan positiv tyngde, at de stemte for Sportsbyen i april 2016. Socialdemokratiet og de øvrige partier, som stemte for Sportsbyen ligger vel som de har redt?

Knud Erik Hansen
Pakhusstræde 7,
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 22. marts 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply