Holbæk Kommune bestemmer suverænt, hvor nyt renseanlæg skal placeres

“Holbæk Kommune bestemmer suverænt, hvor nyt renseanlæg skal placeres” – det slår kommunen fast i en pressemeddelelse, som blev udsendt lørdag formiddag.

I de seneste måneder har kommunens borgere kunnet give deres input på, hvor det nye rensningsanlæg skal placeres. Samtidig har Fors A/S netop indstillet to steder, som de mener, vil være oplagte ud fra de krav, der er til et moderne renseanlæg.

Det gamle rensningsanlæg på havnen skal erstattes af et nyt - men hvor skal det ligge? Arkvfoto: Michael Johannessen.

Det gamle rensningsanlæg på havnen skal erstattes af et nyt – men hvor skal det ligge? Arkvfoto: Michael Johannessen.


Det har skabt uro og spørgsmål om, hvad Fors A/S rolle er. Men ifølge medlem af bestyrelsen hos Fors A/S og formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune John Harpøth, er der ingen grund til dette:

– Fors A/S forslag bliver behandlet på præcis samme vilkår, som alle andre forslag. Og i sidste ende er det byrådet, der suverænt bestemmer, hvor det nye renseanlæg skal ligge, udtaler John Harpøth i pressemeddelelsen.

Tuse Næs modstand åbnede for borgerindragelse
Oprindeligt foreslog Holbæk Kommune, at det nye renseanlæg kunne være på Tuse Næs. Men den placering var borgerne i området meget i mod. Det fik kommunen til at vælge en højere grad af borgerinddragelse i form af en åben dialog, hvor alle frem til d. 26. marts kan komme med forslag. Og det er den mulighed, som Fors A/S har benyttet sig af.

– Jeg kan godt forstå, at der er nogle borgere, der tænker: ’Hvad er nu det?’ Vi ønsker friske øjne på de muligheder, som vi har i kommunen, og herunder er Tuse Næs en mulighed. Men jeg vil gerne understrege, at det er byrådet, som vælger den endelige placering for renseanlægget. Vi har i denne proces været interesseret i gode indspark fra alle parter, herunder borgerne, hvilket jeg gerne vil kvittere for. Og når der skal arbejdes videre, vil vi lave en arbejdsgruppe for hvert udvalgt placeringsforslag. I hver arbejdsgruppe vil vi meget gerne have borgerrepræsentanter med fra det lokalområde, som forslaget berører. Så borgerne får derfor også indflydelse i denne del af processen, udtaler John Harpøth i pressemeddelelsen.

Når den offentlige idéfase slutter d. 26. marts, vil Holbæk Kommune i samarbejde med Fors A/S udvælge to til tre af de forslag til alternative placeringer, som borgerne er kommet med. Herefter vil en uvildig rådgiver begynde at regne på alle forslagene, inkl. det oprindelige forslag om placeringen på Tuse Næs. Anbefalinger og beregninger bliver præsenteret for Udvalget for Klima og Miljø i slutningen af 2017, hvorefter udvalget og efterfølgende byrådet skal træffe endelig beslutning om anlæggets placering.

Denne artikel er publiceret den 18. marts 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply