Læserbrev: De konservative og skatten

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev.

De konservative og skatten

Selv om der af og til ryger en finke af panden, er Michael Suhr nok en af vores bedste lokalpolitikere. Det vil derfor ikke undre, hvis den konservative gruppe bliver større efter kommunevalget.
Også efter valget vil kommunen have en meget anstrengt økonomi. Skat som værktøj vil stadig være et tema. Det er derfor relevant at diskutere de konservatives forhold til skat.

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen


I følge Nordvestnyt mener Michael Suhr, at det er konservativt DNA ikke at sætte skatten op. Har det noget på sig?

Partiet opstod, da partiet Højre i 1915 skiftede navn til Det konservative Folkeparti. Efter den faktiske indførelse af parlamentarismen i forbindelse med systemskiftet i 1901 havde Højre med et numerisk ganske lille parlamentarisk grundlag ingen mulighed for at skaffe sig parlamentarisk indflydelse. Partiet måtte skaffe sig et massegrundlag.

Grundlaget for Det konservative Folkeparti blev at organisere grupper, som Venstre og Socialdemokraterne ikke allerede sad på. Tjenestemænd og funktionærer. Dvs. grupper, der for en dels vedkommende var offentligt ansatte. Og grupper, som gennemgående ikke var særligt højt lønnede. Altså mennesker hvis sundhed og uddannelse – og for manges vedkommende beskæftigelse – var afhængig af skatteindtægter. Det er derfor noget sludder, at lave skatter er konservativt DNA.

Men ikke alene af den grund, men også ideologisk, er det forkert at tale om lave skatter som konservativt DNA. Ideologisk har partiet som udgangspunkt stræbt mod en stærk stat, der drager omsorg for sine borgere – ikke mindst for de svage

Måske forveksler Michael Suhr den aktuelle konservative politik med konservativt DNA? Det er rigtigt, at partiet i en del år har været ledet af letvægtere, der uden forbindelse til partiets ideologiske udgangspunkt og DNA har kastet sig ind i kampen for lavere skatter og højere straffe. Og som helt har glemt omsorgen for den afgørende del af sit rekrutteringsgrundlag. Hvilket formentlig langt hen ad vejen forklarer den ringe tilslutning til partiet.

Da jeg var yngre, var Det konservative Folkeparti partiet for sygeplejersker og majorer, bogholdere og reservedelschefer. Hvem er det nu parti for?

DF er bedre til at tage sig af højere straffe. Og LA er bedre til at tage sig af lavere skatter. Til gengæld har de konservative i det selskab monopol på borgerlig social ansvarlighed.
I den aktuelle situation i Holbæk med akkumuleret underfinansiering er en skatteforhøjelse helt i overensstemmelse med de konservatives DNA og rekrutteringsgrundlag.

Søren Seitzberg
Oldgårdsvej 29
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 15. marts 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply