Det var dengang: DSB under angreb for plakater på Jyderup Station

Et nyere billede af stationen i Jyderup. Foto: Trond Strandsberg (CC SA-BY 3.0)

Et nyere billede af stationen i Jyderup. Foto: Trond Strandsberg (CC SA-BY 3.0)


At DSB af og til bliver beskyldt for at spilde penge på unødvendige ting er ikke nogen nyhed. Således har vi fundet frem til en sag fra Jyderup med mere end 80 år på bagen.

Under rubrikken ‘SKØNNE SPILDTE KRÆFTER’ og underrubrikken ‘Et Par smaa Tips til D.S.B. fra en Aktionær’ sender Ekstra Bladet den 29. maj 1934 en bredside mod det statsejede jernbaneselskab for at spilde penge på unødvendigheder.

Indlægget starter; “Maa det være tilladt en venligsindet Aktionær at gøre D.S.B. opmærksom på et Par Tilfælde, hvor man synes at spilde skønne Kræfter?” Herefter fortsættes med at henvise til, at DSBs annoncer på den tid var undertegnet med “København, Maj 1934, Distriktchefen”. En undertegning, som efter artiklens forfatters mening var spild af spaltemilimeter og dermed annoncekroner.

Men ikke kun pengene til annoncer blev spildt – og her kommer Jyderup ind i billedet:

“Vi kikkede i Søndags – under en Weekend-Visist i det idylliske Jyderup – ind paa den lokale Jernbanestation og fandt i Ventesalen flere store Plakater, der med engelsk Tekst opfordrede til at besøge Danmark, det ideale Badeland o.s.v. Selv en Plakat, der paa Engelsk opfordrede Jyderupboerne til at besøge det nære Dragsholm Slot, savnedes ikke”.

Og forfatteren fortsætter: “Det er i Orden, at de forskellige lokale Turistforeninger søger at kalde andre Landsdeles Befolkning til deres Egn, men det er at kaste Pengene lige ud ad Vinduet, naar man paa en lille sjællandsk Provinsstation ophænger Plakater, der paa et fremmed Sprog opfordrer Folk til at besøge det Land, de allerede er i”.

“Hver af de store farvelagte Plakater koster Penge og lad os se disse Penge lidt fornuftigere anvendt!”.

Og man må give forfatteren ret, det er vist et fint eksempel på hvordan offentlige virksomheder har det med at smide om sig med pengene – uden at tænke på, om det er skønne spildte kræfter.

I serien “Det var dengang” dykker vi ned i arkiver og gamle aviser og finder sjove, underfundige og oplysende historier om Holbæk og omegn.

Denne artikel er publiceret den 12. marts 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply