Søren Kjærsgaard forbliver Venstres borgmesterkandidat

Søren Kjærsgaard taler med pressen på valgnatten i 2013. Nu er han klar til at tage en periode mere som borgmester. Foto: Rolf Larsen.

Søren Kjærsgaard taler med pressen på valgnatten i 2013. Nu er han klar til at tage en periode mere som borgmester. Foto: Rolf Larsen.


Venstre i Holbæk har holdt generalforsamling og opstillingsmøde og her blev Holbæks nuværende borgmester, Søren Kjærsgaard, valgt til også at være partiets borgmesterkandidat ved kommunalvalget til efteråret.

Ved mødet, der blev holdt i Kuben på det gamle Holbæk Seminarium, deltog 76 medlemmer af partiet og de fik mulighed for at få indflydelse på placeringen af partiets kandidater til valget.

Listen kom til at bestå af en bred skare af tidligere byrådsmedlemmer og nye kandidater, og som de fleste andre partier, så har Venstre sidestillet opstilling, og det betyder, at man kan blive valgt, uanset hvor man står på listen. Det handler udelukkende om personlige stemmer.

Søren Kjærsgaard blev enstemmigt valgt som borgmesterkandidat, og det kan vel næppe overraske nogen, at medlemmerne valgte, at lade den nuværende borgmester igen står i spidsen for Venstre i den næste fireårige periode.

Lodtrækning om placering på listen
Karoline Næsted var på forhånd indstillet af Venstres Ungdom, og VU er på forhånd indplaceret på listen som nr. 6.

De øvrige 22 kandidater blev indplaceret på afstemningslisten efter lodtrækning, og dernæst havde hver kandidat to minutter til at fortælle om sig selv. Det er i sig selv en præstation at ramme de to minutters taletid, men den klarede de mange kandidater med bravour.

Borgmesteren kom under optællingen af stemmer og indplacering på den endelige liste til valget i november, med en status på arbejdet i byrådet og fortalte bl.a. følgende:

– Der er mange, der tager initiativ, og det ser vi mange steder i kommunen. Væksten går den rigtige retning. Vi får flere borgere og flere jobs. Der er heldigvis mange gode historier at fortælle. Vi er nu oppe på 71000 indbyggere. Det er aldrig steget så hurtigt som i de sidste år. Vi er nr. 4, når vi måler på nettovækst i Danmark af indbyggere.

– Der er et tæt samarbejde med de omkringliggende kommuner. Det har udviklet sig meget til et bedre samarbejde. De mange spændende initiativer, der er groet i Holbæk kommune i de seneste år blev præsenteret.

– Der er grund til at være stolte over alle de gode initiativer, der er taget på forskellig vis.

Søren Kjærsgaard lagde heller ikke skjul på, at Venstres kandidater alle skal i arbejdstøjet og gøre en indsats for, at vi kan opnå et godt valg i november.

Pernille Kruse (V) genopstiller ikke. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

Pernille Kruse (V) genopstiller ikke. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

Placeringen på listen blev som følger:

01 Søren Kjærsgaard
02 Rasmus Brandstrup Larsen
03 Søren Harboe Rasmussen
04 Camilla Hove Lund
05 Kurt Næsted
06 Karoline Næsted (VU kandidat)
07 Morten Bjørn
08 Carsten Andersen
09 Charlotte Bay Simonsen
10 Laila Carlsen
11 Karina Helmer
12 Rolf Rasmussen
13 Mogens Jensen
14 Morten Løvshall
15 Bjarne Kongsted
16 Lars Basse
17 Mette Due
18 Steffen Kisselhegn
19 Niels Frimann Pedersen
20 Maria Friis
21 Kim Thavi Albrecht
22 Morten Anderson
23 Mads Dalgaard
24 Peter Nilsson
25 Jens Kristensen

Byrådsmedlemmerne Pernille Kruse og Willy Lisby havde på forhånd meddelt, at de ikke ønskede genvalg.

Borgmester og formand takkede alle for deltagelsen. Nu skal der arbejdes, og der er allerede indkaldt til adskillige møder allerede i foråret.

Denne artikel er publiceret den 7. marts 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

2 kommentarer

  • Man må håbe, at det er gået op for borgerne i Holbæk kommune, at vi trænger til et systemskifte.
    Vi har en kommune, der er tæt på at blive sat under administation af staten, det må tilskrives den
    Ualmindelig dårlige måde venstre med andre ,har ført politik på, de sidste 7år.
    Hvor man stort set kun har skåret ned på ældre/handikappet, skoler, daginstitutioner og udsatte borgere, samtidig med at man har forgyldt erhvslivet, ved bla. at fjerne dækningsafgiften, løbene forhøjer tilskudet til erhvsforum, Holbæk byforum, fjerne byggesags afgift, oprette det såkaldte, vækst og bæredygtig udvalg, mv.

  • Allan

    Ham har godt nok været dårlig som borgmester, så skift ham ud

Leave a Reply