Kommunen vil finde talenter: Holbæk skal være Sjællands centrum for talentpleje

Foto: Rolf Larsen

Foto: Rolf Larsen


Holbæk Kommune vil nu finde talenter i lokale foreninger og uddannelsestilbud, så man kan manifestere Holbæk Kommune som hele Sjællands centrum for talentpleje på udvalgte områder.

I mange foreninger og sportsklubber foregår der et stort talentarbejde. Blandt andet har Holbæk B&I – både af lyst og af nød – benyttet sine unge talenter på klubbens 2. divisionshold i de seneste sæsoner.

Nu skal lokale foreninger inden for billedkunst, scenekunst og sport så screenes for talenter, hvilket skal booste den lokale talentudvikling og Holbæk Kommunes position som talentkommune.

Private firmaer
Arbejdet med at finde talenter i foreningerne er overdraget til to private virkesomheder; Pluss, der vil foretage en screening af Holbæk Drama College og Billedkunstnerisk Grundkursus og derefter sammenligne med tilsvarende tilbud i en række udvalgte danske byer. og Idrættens Analyseinstitut, der på sportsområdet vil se på udvalgte klubber og dels analyserer de muligheder, der følger med de nye faciliteter i Holbæk Sportsby og Stenhus Gymnasiums arbejde med et testcenter.

De to firmaers konkrete anbefalinger skal bruges i det videre arbejde med talentudvikling:

– Det er Talentrådets håb, at de konkrete screeninger og anbefalinger kan skabe inspiration og fremme det strategiske samarbejde mellem foreninger, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, kommune og erhvervsliv – alt sammen med det formål at styrke talentudviklingen lokalt på en måde, hvor miljøerne spiller hinanden stærke og sammen løfter niveauet, forklarer formand for talentrådet i Holbæk Kommune Lars Petersson.

– Talentscreeningen og de to aftaler med specialister på området er første skridt på vejen til at indfri de målsætninger, vi har sat os. Vi ønsker at handle på reel og aktuel viden, og screeningen giver os et virkelig solidt grundlag at arbejde videre fra, fortæller Lars Petersson.

Formand for Udvalget Kultur, Fritid og Fællsskab, Emrah Tuncer, ser frem til at modtage firmaernes konklusioner og anbefalinger:

– Jeg syntes, det er et spændende og visionært arbejde, talentudvalget har sat i gang, og det bliver interessant at dykke ned i den nye viden. I de senere år er der sat gang i en masse nye aktiviteter, så det er det helt rigtige tidspunkt at kigge på, om vi kan løfte talentudviklingen til nye højder, siger han.

Talentrådet har afsat 150.000 kroner til screeningen og de suppleres med 230.000 kroner fra Sparekassen Sjælland, så de to virksomheder kan gennemføre screeningen over det næste halve år.

Konklusioner og anbefalinger forventes at ligge klar i efteråret 2017.

Denne artikel er publiceret den 3. marts 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

  • Lars O.

    Med den overskrift kunne man håbe på, at man i Holbæk Kommune nu (endelig) ville se om man kunne finde nogle medarbejdere, som var særlig dygtige til at servicere borgerne og fremelske deres talenter. Men nej, det er der (selvfølgelig) ikke tale om.

Leave a Reply