Ingen røg uden brand – og dog

Lørdag eftermiddag blev brandvæsnet sendt til en brand på Kulturkasernen på Kasernevej i Holbæk.

Da brandvæsnet nåede frem viste det sig, at der kun var tale om røgudvikling, der stammede fra en kompressor. Røgen forsvandt, da kompressoren blev slukket.

Denne artikel er publiceret den 23. januar 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply