Foredrag om ADHD på Holbæk Bibliotek

Lene Trier holder foredrag om ADHD. PRfoto.

Lene Trier holder foredrag om ADHD. PRfoto.


Mandag den 23. januar er der foredrag om ADHD, et foredrag, som særligt henvender sig til pårørende til mennesker med ADHD.

Foredragsholder Lene Trier har årelang erfaring med udredning og behandling af ADHD (og andre psykiatriske lidelser) hos børn og unge gennem sin ansættelse som distriktssygeplejerske ved Børne- og ungdomspsykiatrisk Klinik i Holbæk.

Lene Triers budskab er i bund og grund, at ADHD er andet og mere end vilde drenge, der ikke er ordentligt opdraget. Det er vanskeligt at få ud, idet ADHD er en neurobiologisk “anderledes hed”, som vi måler på adfærd. Dvs. at næsten alle kan genkende nogle af symptomerne, hvorfor de kan have svært ved at forstå, at man så ikke bare tager sig sammen og gør de rigtige ting.

Foredraget henvender sig bl.a. til pårørende. Som f.eks. forælder, kæreste eller samlever til en med ADHD har man særlige udfordringer og glæder. Samtidig viser al den nyeste forskning, at jo nærmere pårørende man er, jo større betydning har man for trivslen hos den med ADHD. Hvad kan man så gøre for at støtte den, man elsker med ADHD? Hvor kan man hente sin energi? Og hvordan kan man huske at bemærke alle de glæder, som ADHD også kan bringe ind i hverdagen? Der vil blive mulighed for dialog i salen, så også tilhørernes viden medinddrages.

Lene Trier har bl.a. udgivet bogen ADHD håndbog

Gratis billet til foredraget kan hentes på bibliotekerne i Holbæk kommune eller fra bibliotekets hjemmeside.

Foredraget starter klokken 19.00.

Denne artikel er publiceret den 13. januar 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply