Vandstanden i Isefjorden forventes at blive forhøjet – beredskabet er klar

Sådan så det ud i Kisserup, da stormen Bodil i 2013 pressede store mængder vand ind i Isefjorden. Foto: Michael Johannessen.

Sådan så det ud i Kisserup, da stormen Bodil i 2013 pressede store mængder vand ind i Isefjorden. Foto: Michael Johannessen.


Ifølge DMI er der storm og voldsomt vejr på vej i nat – det kan betyde forhøjet vandstand i bl.a. Isefjorden. Beredskabet er klar.

DMI melder om vinde fra vestlig og nordvestlig retning, som erfaringsmæssigt flytter store mængder vand ind i de indre danske farvande, herunder Isejorden og Roskilde fjord.

Derfor har myndighederne i form af politiet og brandberedskaberne i Øst- og Vestsjælland, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet været samlet søndag morgen for at drøfte situationen og iværksætte de nødvendige afhjælpende foranstaltninger.

Prognoserne forudser vandstande i fjordene på op til 160 – 170 cm over normal vandstand, hvorfor redningsberedskaberne allerede nu tager en række skridt til at sikre de lavtliggende områder.

I den vestlige del af Sjælland afdækkes det netop nu, om der er områder, der får problemer med en vandstigning som nævnt.

DMI´s prognoser følges løbende, og der vil efter behov blive taget de nødvendig beslutninger, som vil blive meldt ud gennem medierne og på myndighedernes hjemmesider.

Politiinspektør Jens Børsting udtaler:

– Vi har gennem erfaringerne fra de tidligere storme med forhøjet vandstand lært, at vi skal være i gang i god tid med at koordinere indsatsen mellem myndighederne. Derfor har vi nu igangsat en række tiltag, som vil kunne ses i lokalområderne inden for kort tid. Bor man langs fjorden er det nok en god ide at få sikret både, jollerog andet, som kan drive væk ved høj vandstand. Men, vi kan jo håbe, at prognoserne ændrer sig til det bedre, men sker det ikke, er vi klar til at yde den maksimale indsats, siger politiinspektør Jens Børsting.

Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer borgerne til at følge med på de muligt berørte kommuners hjemmesider og sociale medier samt politiets twitter og hjemmesiden politi.dk/midtvestsjaelland.

Denne artikel er publiceret den 25. december 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

  • LarsW. Hansen

    Orø-færgen aflyser afgangene i aften 21.50 og 22.20 på grund af Urd. Vi sejler igen i morgen tidlig. Mvh Overfartslederen

Leave a Reply