Læserbrev: Mere lighed

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Mere lighed

Når Willy Lisby stadig fremturer med, at de private plejehjem ikke er dyrere end de offentlige, er det enten mod bedre vidende eller grundet manglende viden. For prisen på en plejehjemsplads på et privat plejehjem er i gennemsnit i Danmark mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. Det betyder en merudgift til kommunerne på mindst 100 millioner kroner. Derfor er loven om private plejehjemspladser blevet ændret ved lov nr. 527 af 19.april 2015. Dette er sket for at udjævne forskellen på udgifter og service mellem de offentlige- og de private plejehjem. Så når kontrakten mellem Fjordstjernen og kommunen skal fornyes, kan det ikke ske med den nuværende overbetaling. Det samme gælder de andre private plejehjem i vort land.

Her som i andre sammenhænge har I fundet Enhedslisten i arbejdet for ligestilling. Vi ønsker nemlig sammen høje standard for alle.

På samme byrådsmødet, hvor Fjordstjernen blev behandlet, fremgik det også, at Enhedslistens byrådsmedlem allerede i udvalgsarbejdet om lukkedage havde gjort indsigelse og som det eneste medlem stemt mod makværket. Jeg er sikker på, at Enhedslistens byrådsmedlemmer vil kunne anvise, hvor penge til forbedringer af vore børns forhold kan findes.
Enhedslistens gjorde indsigelse mod, at store virksomheder skal betale mindre i vandafledningsafgifter, så almindelige forbrugere skal betale mere.

Enhedslisten gjorde indsigelse imod, at kommunens skatteborgere skal betale forsikring for de, der har både liggende i havnen i Holbæk. Har man råd til at have båd, må man også have råd til at betale sin egen forsikring.
I både små og store sager vil I finde Enhedslisten i kampen mod den borgerlige politik, der i flere år konsekvent har taget fra dem, der har mindst og givet til dem, der har mest. Det er på tide, at denne udvikling vendes til fordel for et mere retfærdigt samfund.

Laust Davidsen
Medlem af Enhedslistens kommunalpolitiske baggrundsgruppe.
Skrænten 6
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 24. december 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply