Besparelser for millioner vil kunne mærkes af borgere og medarbejdere

Forældre demonstrerede mod sammenlægning af børnehaver - men forslaget kom ikke på bordet i flertallets ændringsforslag. Foto: Alex Christensen.

Forældre demonstrerede mod sammenlægning af børnehaver – men forslaget kom ikke på bordet i flertallets ændringsforslag. Foto: Alex Christensen.


En flertal i Holbæk Byråd besluttede en række besparelser et ekstraordinært byrådsmøde onsdag aften. Besparelser som både borgere og medarbejder kommer til at mærke.

En forventet overskridelse af serviceudgifterne for i år og et for højt forbrug sidste år var baggrunden for, at byrådet skulle finde nye besparelser, da de allerede planlagte ikke har leveret de nødvendige besparelser.

Politikere mødt af demonstration
Kommunens administration havde udarbejdet et forslag med besparelser for ca. 45 millioner kroner. Blandt forslagene var sammenlægning af fire børnehaver og flytning af børn i distrikt Elverdam og Tuse Næs – og det havde fået forældrene til de berørte børn på barrikaderne. Således blev byrådsmedlemmerne mødt af en gruppe forældre og børn, som demonstrerede foran Rådhuset, da politikerne ankom. Forældre og børn fulgte derefter med op i byrådssalen for at følge slagets gang.

Et flertal af byrådsmedlemmerne bestående af alle partier minus Enhedslisten, havde dog inden byrådsmødet indgået en aftale om fremsættelse af et ændringsforslag, som friholdt Udvalget Læring og Trivsel – børneområdet – for besparelser og dermed røg forslaget om flytning af de fire børnehaver også ud af sparekataloget.

Borgmester Søren Kjærsgaard på vej til byrådsmødet. Han mener, at besparelserne vil kunne mærkes af både borgere og medarbejdere. Foto: Alex Christensen.

Borgmester Søren Kjærsgaard på vej til byrådsmødet. Han mener, at besparelserne vil kunne mærkes af både borgere og medarbejdere. Foto: Alex Christensen.


Borgmesteren: Besparelser vil kunne mærkes
Byrådet endte med at vedtage besparelser for 35 millioner kroner og borgmester Søren Kjærsgaard lægger ikke skjul på, at en del af forslagene vil kunne mærkes på servicen:

– Vi er nødt til at træde på bremsen, og derfor vil nogle af forslagene kunne mærkes af borgere og medarbejdere, siger borgmesteren.

– Der er ikke nogen, der ønsker at foretage udgiftsreduktioner, men vi skal overholde budget 2016. Folketinget har fastsat en økonomisk ramme for, hvor mange penge kommunerne som et hele må bruge på service. Hvis vi er med til at overskride den grænse, får vi en økonomisk sanktion, der vil belaste budget 2017, siger Søren Kjærsgaard.

Til trods for onsdagens besparelser, så vil Holbæk Kommune også havde udfordringer i næste års budget, hvor økonomiaftalen mellem KL og regeringen opererer med en mindre ramme til service end den, der gælder i år:

– Det er et grundvilkår for de danske kommuner, at vi skal gøre tingene for færre penge. Det gælder ikke bare i år, men også de kommende år. Vi har nu taget skridt til at bringe balance i år. Men efter sommeren går vi i gang med næste års budget, og også her skal vi handle konsekvent for at nå i mål med et balanceret budget, siger borgmester Søren Kjærsgaard.

This slideshow requires JavaScript.

Denne artikel er publiceret den 29. juni 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

Leave a Reply