Tuse Næs: Planer om nyt stort rensningsanlæg bekymrer

Planerne om at opføre et nyt stort rensningsanlæg i stedet for det nuværende på Paralellvej i Holbæk til Tuse Næs møder modstand blandt næssets beboere.

Selvom byrådet har vedtaget en spildevandsplan, hvori flytningen indgår, er det det endnu ikke bestemt hvor på Tuse Næs, at rensningsanlægget evt. skal opføres. Både Bognæs og Løserup er blevet nævnt.

Af spildevandsplanen 2016-2020 fremgår det, at årsagen til udflytning af rensningsanlægget er “dels fremtidig driftøkonomi, men bestemt også de miljømæssige forhold. Den nye placering giver mulighed for at udlede det rensede spildevand til Isefjorden, hvor vandudskift-ningen langt større end i Holbæk Fjord. Udflytningen vil dermed understøtte de rekre-ative muligheder i Holbæk Fjord, så som badestranden og de mange vandsportsaktiviteter”.

Modstanderne af et stort rensningsanlæng bekymrer sig bl.a. om hvorvidt det vil gå ud over naturen, belastningen af næssets veje, trafiksikkerheden og for om det kan få folk til, at flytte væk fra halvøen.

Møde, høringssvar og hjemmeside
Modstandere har lavet en hjemmeside signejnu.dk og her opfordres borgerne på Tuse Næs til at sende høringssvar til Holbæk Kommune inden 5. marts.

På siden kan man bl.a. læse mere om spildevandsplanen og rensningsanlægget.

Tuse Næs Lokalforum holder møde om planerne den 22. marts og har inviteret byrådspolitkerne med til mødet.

Denne artikel er publiceret den 23. februar 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply