Da børnene ikke blev hentet af bussen

I august 2014 oplevede brugerne af handicapkørsel i Holbæk Kommune – heriblandt børn et kaos uden lige med manglende afhentning, forsinkelser og for tidlig kørsel.

Holbæk Kommune havde indgået kontrakt med firmaet Handicap Befordrings A/S om kørslen med kommunens borgere., bl.a. børn fra Ladegårdsskolen. Men fra start var der problemer. Klagerne væltede ind og handlede om forsinkelser, for tidlig kørsel og manglende afhentning.

Direktør beklagede
Administrerende direktør i Handicap Befordring A/S, Frank Nissen, undskyldte å overfor både brugere og pårørende problemerne, som han sagde skyldtes indkøring af nye IT-systemer.

– Skylden ligger helt og aldeles hos os, og vi er meget kede af det, der er sket.

Kommunen: Bestil en taxa
Selvom kommunen tog kontakt med firmaet, fortsatte problemerne. I slutningen af august måtte kommunen udsende en række akut-retningslinjer, som bl.a. oplyste, at man kunne ringe til selskabet og få en alternativ løsning – f.eks. at selskabet rekvirerede en taxa. Men hvis man endte i telefonkø som mere end nummer to, så skulle man ifølge kommunen f.eks. køre selv eller ringe efter en taxa og så efterfølgende sende regningen til Handicap Befordrings A/S.

Holbæk Kommune måtte også indkaldte de berørte borgere og deres pårørende til orienteringsmøde. Godt 60 forældre og pårørende mødte frem til mødet og var både vrede og frustrerede over de uacceptable hændelser, der havde været med kørslen, siden Handicapbefordring A/S overtog kørslen på handicapområdet. Det havde skabt stor utryghed for både børn og forældre.

Droppede Handicap Befordring A/S
På mødet blev de fremmødte orienteret om, at kommunen og Movia havde taget konsekvensen af de mange problemer og besluttet at stoppe samarbejdet med Handicap Befordring A/S. I stedet blev der indgået aftaler med tre andre virksomheder om kørslen og de overtog 12. september – godt en måned efter problemerne var startet – kørslen.

Denne artikel er publiceret den 29. december 2015 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply