Det var dengang: Hører De skud, skal De ikke blive forskrækket

Holbæk Amts Avis 9. oktober 1940 skrev om bl.a. en øvelse og høstfest i jyderup. Collage: Rolf Larsen.

Holbæk Amts Avis 9. oktober 1940 skrev om bl.a. en øvelse og høstfest i jyderup. Collage: Rolf Larsen.


I oktober 1940 var Danmark besat. Holbæk havde den lidt specielle stilling at være garnisionsby og slap i de første krigsår for tysk indkvartering.

I en notits i Holbæk Amts Avis den 9. oktober 1940 kunne man læse:

“Hører De skud i de kommende Dage i Kvarteret ved Kasernen og Fælleden, skal De ikke blive forskrækket, i det det er ganske fredeligt. Det drejer sig om en Øvelse mellem Garnisionen og Holbæk Politi”.

Nu var skud i de områder ikke ukendte, men så var man da beroliget.

Høstfest på afholdshjemmet
I samme avis kan man læse om Jyderup Husmandsforenings Høstfest:

“I mandags Aftes havde Jyderup Husmandsforening, ligesom de foregaande Aar, indbudt Medlemmer med Husstand til en festlig Sammenkomst i Afholdshjemmet i Anledning af Høstens afslutning”.

“Salen var smukt pyntet med Flag og Efteraarets smukke Blomster.

Deltagerne ved Høstfesten blev budt velkommen af husmandsforeningens formand Ole Jacobsen og der blev sunget “Langt højere Bjerge” og “Vi pløjed’ og vi saaede”.

Højskoleforstander Bjerre fra Høng, talte om Sangen og Sammenholdet og udtalte i den forbindelse: “Det har altid været i Trængselstider, at Skjaldende gennem Sangdigtning har tolket Folkets Følelser og asporet det til fortsat Tro paa Danmarks Fremtid; maatte det ogsaa blive saaledes i vor Tid”.

Efter kaffen blev der igen sunget. Men danset blev der ikke.

Formand Ole Jacobsen udtalte, at man “paa Grund af de særlige Forhold havde strøget Dansen i Aar”.

Ak ja, besættelsens trængsler havde ramt Jyderup.

I serien “Det var dengang” dykker vi ned i arkiver og gamle aviser og finder sjove, underfundige og oplysende historier om Holbæk og omegn.

Denne artikel er publiceret den 5. december 2015 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply