Flertal stemte for Arena-projekt

Et flertal i Holbæk Byråd, med Socialdemokraterne og Venstre i spidsen, vedtog torsdag et stort Arena-projekt i Holbæk.

Projektet forventes bl.a. at omfatte svømmehal med bl.a. et undervisnings-, trænings- og konkurrencebassin på 50x25m, tilskuerfaciliteter, et lege- og undervisningsbassin samt terapibassin, en multihal med 2 håndboldbander og både faste og mobile tilskuerpladser, ketcherhal med plads til badminton, squash og bordtennis, samt faciliteter til fodbold, tennis og atletik. Dertil sundhedshus med flere træningssale, behandlerrum m.m.

Arenaen skal opføres på en mark ved Holbæk Ladegård, hvor ærkæologer undre forarbejdet fandt flere interessante fund, bl.a. jernslagger og en såkaldt skåltegn-sten.

Projektet skal realiseres som et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP) mellem Holbæk Kommune og den fremtidige private leverandør, som vil være ansvarlig for finansiering i anlægsfasen, design, projektering, anlæg og opførelse samt efterfølgende drift, vedligehold, rengøring og renhold af den nye svømme-, idræts- og sundhedsfacilitet i en driftsperiode på op til 25 år.

Det forventes at de årlige driftsudgifter for kommeunen bliver på 7,6 millioner kroner fra 2019.

For projektet stemte Socialdemokraterne Jørgen Jensen (A), Finn Martensen (A), Ole Brockdorff (A), Ole Hansen (A), Jens Kristiansen (A), Christina Krzyrosiak Hansen (A), Lars Dinesen (A), Henrik Mosbæk (B), Emrah Tuncer (B), Inge Langseth (O), Finn Nielsen (O), Søren Kjærsgaard (V), Kurt Næsted (V), Rasmus Brandstrup Larsen (V), Morten Bjørn Nielsen (V), Maria Friis (V), Pernille Kruse (V), Bjarne Kongsted (V), Søren Harboe Rasmussen og Rolf Rasmussen (V).

I mod projektet stemte (John Harpøth (O), Peter Hansen (O), Leif Juhl (Ø) og Karen Thestrup Clausen (Ø), Steen Klink Pedersen (løsgænger), Søren Stavnskær (løsgænger) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (løsgænger).

Socialdemokraten Solvej Pedersen undlod at stemme. Dermed var der 20 stemmer for og syv imod.

En Pyrrrhussejr for borgmesteren
Torsdagens vedtagelse af Arena-projektet har kostet borgmester Søren Kjærsgaard og hans parti, Venstre, dyrt.

I går stod det klart, at endnu et medlem af Venstres byrådsgruppe har valgt at blive løsgænger, nemlig godsejer Christian Ahlefeldt-Laurvig, Vipperød. I november sidste år valgte Søren Stavnskær, Svinninge, at forlade Venstre byrådsgruppe efter en lignende afstemning om Arenaen. Dengang valgte han at stemme nej til Arena-projektet, mens Christian Ahlefeldt-Laurvig sammen med en tredje venstremand undlod at stemme. Men nu har Christian Ahlefeldt-Laurvig altså også valgt at vende Venstre ryggen og blive løsgænger.

Dermed har Arena-sagen fået tre politikere til at forlade deres partier. Udover Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt-Laurvig så drejer det sig om Steen Klink, som var medlem af Socialdemokratiet indtil han trådte ud efter et gruppemøde forud for byrådsmødet den 12. november sidste år, hvor Arena-projektet faldt til jorden med et brag – til stor overraskelse for ikke mindst borgmester Søren Kjærsgaard.

Leave a Reply