Partnerskab skal skabe flere praktikpladser

Partnerskabsaftalen underskrives. fra venstre: Borgmester i Holbæk Kommune, Søren Kjærsgaard, Souschef i UU Nordvestsjælland, Mai-Britt Buur, Uddannelseschef hos EUC Nordvestsjælland, Vibke Pakkenberg og formand for Dansk Byggeri Holbæk, Erik Taagaard. Foto: Holbæk Kommune.

Partnerskabsaftalen underskrives. fra venstre: Borgmester i Holbæk Kommune, Søren Kjærsgaard, Souschef i UU Nordvestsjælland, Mai-Britt Buur, Uddannelseschef hos EUC Nordvestsjælland, Vibke Pakkenberg og formand for Dansk Byggeri Holbæk, Erik Taagaard. Foto: Holbæk Kommune.

Et nyt omfattende samarbejde skal få flere unge i gang med en erhvervsuddannelse og ikke mindst skabe flere praktikpladser.

Alle unge skal have en praktikplads – så ambitiøs er meldingen fra Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Kommune og herunder også Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Med en ny partnerskabsaftale, der blev underskrevet på et stormøde for byggeriets parter i tirsdags, vil de nemlig sikre praktikpladser til de unge, og kvalificeret arbejdskraft til byggeriet.

– Vi ønsker de bedst mulige rammevilkår for det lokale erhvervsliv. Samtidig har vi et stort ansvar for unge mennesker og deres muligheder for at skabe en positiv fremtid. Derfor er jeg også rigtig glad for at vi nu har givet hinanden håndslag på at løfte opgaven, siger Søren Kjærsgaard, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Som en del af aftalen vil Dansk Byggeri i samarbejde med EUC Nordvestsjælland gennemføre løbende praktikpladskampagner, der opfordrer virksomhederne til at ansætte lærlinge. Virksomhederne under Holbæk Murer- og Tømrermesterforening påtager sig desuden medansvaret for at stille praktikpladser til rådighed.

– Partnerskabsaftalen betyder, at vores virksomheder får adgang til kvalificeret arbejdskraft og at flere unge bliver opmærksomme på de mange spændende jobs og karrieremuligheder, der er i vores branche. Og så er vi glade for at påtage os vores del af ansvaret for at unge får en god og jobrettet uddannelse, siger formanden for Murer- og Tømrermesterforening under Dansk Byggeri Erik Taagaard

Holbæk Kommune vil i Folkeskolen arbejde for at kvalificere, motivere og forberede de unge til at tage en ungdomsuddannelse. Samtidig skal UU, der står for kommunens uddannelsesvejledning, sikre en høj kvalitet i rådgivningen, når de unge skal vælge uddannelse.

Og det er centerleder for UU Nordvestsjælland, Jørgen Dan Pedersen med på:

– Partnerskabsaftalen binder folkeskolen, vejledningen og erhvervslivet meget tættere sammen. Det har vi store forventninger til vil styrke kvaliteten af vores arbejde og sikre, at både unge og virksomheder er bedre rustet til uddannelsesforløbet

Den socialdemokratiske formand for Arbejdsudvalget, Sine Agerholm, kalder aftalen “et vigtigt skridt på vejen” og siger:

– Udvalget for Arbejdsmarkedet arbejder målrettet på at sikre unge en uddannelse, der ruster dem til fremtidens arbejdsmarked. Derfor er vi meget opmærksomme på at skaffe praktikpladser til vores unge.

Direktør for EUC Nordvestsjælland Frank Tonsberg mener der kan gøres mere for at styrke de unge muligheder for uddannelse:

– EUC Nordvestsjælland har et godt samarbejde med erhvervslivet i Holbæk, men vi kan hele tiden gøre mere for at styrke unges uddannelsesmuligheder og imødekomme virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. De unge skal vide at EUC Nordvestsjælland kan give dem en god og spændende uddannelse, og virksomhederne skal vide, at vi kan levere de kompetencer de efterspørger. Også derfor er vi rigtig glade for det styrkede samarbejde med Dansk Byggeri.

Leave a Reply