Udvalg behandler lukning af skolen i Kundby

Sådan så der ud på Elværket i Holbæk , da Kundby Skole kæmpede for sin overlevelse i forbindelse med debatten om den nye skolestruktur i 2011. Fire år efter står skolen til lukning. Arkivfoto: Rolf Larsen.

Sådan så der ud på Elværket i Holbæk , da Kundby Skole kæmpede for sin overlevelse i forbindelse med debatten om den nye skolestruktur i 2011. Fire år efter står skolen til lukning. Arkivfoto: Rolf Larsen.

I dag er der ekstraordinært møde i Udvalget for Børn med et enkelt punkt: At sende et forslag om lukning af Katrinedalskolens afdeling i Kundby – før i tiden kendt som Kundby Skole – i høring.

Forslaget, som udvalget skal tage stilling til at sende i høring, går på at Katrinedalskolens afdeling i Kundby lukkes pr. 1. august 2015 og elevernes tilbydes undervisning på skolens to øvrige afdelinger sendes i høring forud for endelig beslutning i byrådet.

Baggrunden for at lukke skolen i Kundby er, at byrådet med budget 2015 vedtog at skære i budgettet med med 21 mio. kr. på børne- og ungeområdet. Det har betydet, at der er kommet fokus på de mindre folkeskoler i kommunen. Og byrådet ventes på sit møde den 18. februar at beslutte at nedlægge skoleafdelignen i Hagested og skoleafdelingen Østre og slå dem sammen med henholdsvis afdelingen i Tuse og afdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015.

80 elever i Kundby
Kundbyafdelingen er en af de skoleafdelinger, der har en lav klassekvotient. Der går pt. 80 elever på skoleafdeling Kundby og i følge prognoserne er der ikke udsigt til, at børnetallet i Kundbyområdet vil stige. Tværtimod, så viser prognoserne, at der fortsat i de kommende år vil være et mindre fald. Skoleafdeling Kundby er derfor kommet i søgelyset.

Kan spare 3,5 mio. kroner årligt
Nedlæggelsen af skoleafdelingen i Kundby vil give en besparelse på 1,8 millioner kroner årligt og dertil kommer en besparelse på den årlige udgift til bygningsdrift på 1,7 millioner kroner. Altså en årlig besparelse på ialt 3,5 millioner kroner ifølge beslutnignsforslaget, som Udvalget for børn i dag tager stilling til.

Men hvis elever fra Kundby skal overflyttes til Gislinge, forventes det, at der skal laves en kørselsordning – hvad prisen bliver for det, er endnu ukendt, men det beløb vil skulle trækkes fra besparelsen på de 3,5 millioner kroner.

Bevar Kundby Skole stod der på bannere under debatten om ny skolestruktur i januar 2011. Arkivfoto: Rolf Larsen.

Bevar Kundby Skole stod der på bannere under debatten om ny skolestruktur i januar 2011. Arkivfoto: Rolf Larsen.


Skolebestyrelse vil have afklaring
Det fremgår af beslutningsforslaget, at Katrinedalsskolens skolebestyrelse har henvendt sig til Udvalget for Børn og at der i starten januar i år har været holdt møde mellem bestyrelsen og repræsentanter for udvalget, hvor situationen blev drøftet. Efterfølgende har skolens bestyrelse anmodet Udvalget for Børn om at sætte en beslutningsproces i gang med henblik på at lukke afdelingen i Kundby og tilbyde eleverne at blive overflyttet til en af skolens afdelinger i Gislinge og Svinninge.

Skolebestyrelsebn har dog oprindeligt ikke haft planer om at anmode om en lukning af skolen i Kundby, for det er bestyrelsen opfattelse, at det er godt for byen, at der er en skole. Men anmodningen er kommet for at få skabt ro og klarhed for elever og forældre.

Da den nuværende skolestruktur var til debat for fire år siden, var Kundby Skole en af de skoler, som kæmpede hårdt for også at være en del af den nye struktur. Og byrådet vedtog dengang, at der også fremover skulle være undervisning i alle lokalområder. Men nu er man altså igang med at lukke skoleafdelinger flere steder – bl.a. i Kundby.

Lokale vil starte friskole
Hvis byrådet ender med at lukke Katrinedalskolens afdeling i Kundby, så står en kreds af lokale Kundby-borgere klar til at etablere en friskole.

Endelig beslutning til april
Hvis Udvalget for børn i dag vedtager, at sende forslaget om sammenlægning i høring, skal udvalget behandle sagen igen den 24. marts med henblik på at byrådet træffer den endelige beslutning på sit møde den 14. april.

Leave a Reply